1022 BULUŞ PATENTE DÖNÜŞTÜ

Mart 19, 2016  

Ar-Ge merkezlerindeki buluş bini geçti

Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinde faaliyet gösteren 233 firma, bin 22 buluşu patente dönüştürdü

Pek çok yenilikçi çabanın sürdürüldüğü merkezlerde 4 bin 473 proje yürütülüyor

Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinde faaliyet gösteren 233 firma, bin 22 buluşu patente dönüştürdü.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, Ar-Ge merkezi belgesi alan işletme sayısı geçen yılın sonunda 295’e çıktı. Bu merkezlerden 233’ü faaliyete geçti.

Ar-Ge merkezlerinin istihdama katkısı da arttı. Söz konusu merkezlerde istihdam edilenlerin sayısı 24 bin 847’yi buldu.

Pek çok yenilikçi çabanın sürdürüldüğü merkezlerde 4 bin 473 proje yürütüldü.

Ar-Ge merkezlerindeki faaliyetler sonunda ortaya çıkarılan ürün ve yöntemler için 3 bin 639 patent başvurusunda bulunuldu. Türk Patent Enstitüsünün değerlendirmelerinin ardından bin 22 patent tescili yapıldı.

Söz konusu merkezlerde 38 yabancı veya yabancı ortaklı firma faaliyet gösterdi.

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Ar-Ge altyapısı oluşturuldu, çok sayıda Ar-Ge personeli çalıştıran ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’daki Ar-Ge payına katkıda bulunan büyük işletmeler desteklenerek kendi teknolojilerini üretmelerine imkan sağlandı.

Mevzuatta 2014’te yapılan değişiklikle Ar-Ge merkezi kurmak için gerekli olan tam zaman eşdeğer personel sayısı 50’den 30’a düşürüldü. Bu nedenle başvurularda da bir artış yaşandı.

Ar-Ge Merkezi Belgesi verilen işletmelerin yapmış olduğu Ar-Ge ve yenilik projeleri ile ilgili harcamalar için Ar-Ge indirimi, Gelir Vergisi stopajı teşviki, sigorta primi desteği, Damga Vergisi istisnası destekler sağlandı.

Ar-Ge Web Portal uygulamasıyla destek sağlanan kişi ve kurumların işlemleri hızla sonuçlandırılıyor. Böylece akademisyen ve bakanlık personelinin iş yükünü azaltıp Ar-Ge faaliyetlerini değerlendirme süreleri asgari seviyelere çekilmeye çalışılıyor.

Türkiye’deki Ar-Ge merkezleri savunma sanayisi ve otomotiv sanayisi alanlarında yoğunlaşıyor. Ar-Ge merkezleri, yazılımdan kimyaya, ilaçtan tekstile, havacılıktan enerjiye, kozmetikten mobilyacılığa kadar uzanan geniş bir sektörel dağılım gösteriyor.

1022 Buluş Patente DönüştüAr-Ge merkezlerinin dağılımına bakıldığında ilk sırada İstanbul geliyor. Söz konusu merkezler ayrıca Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli’de yoğunlaşıyor.