AR-GE ÇALIŞMALARINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ

Kasım 20, 2014  

AR-GE kopya

Ar-Ge Harcaması 2013 yılında bir önceki yıla göre %13,4 artarak 14 milyar 807 milyon TL olarak hesaplandı.

Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması kapsamında kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve ticari sektördeki anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine dayalı olarak yapılan hesaplamalara göre Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması 2013 yılında bir önceki yıla göre %13,4 artarak 14 milyar 807 milyon TL olarak hesaplandı.

Bir önceki yıl %0,92 olan Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı 2013 yılında %0,95’e yükseldi.

Toplam Ar-Ge harcamasında ticari kesimin payı arttı

Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamalarında ticari kesim %47,5 ile en büyük paya sahipken bunu %42,1 ile yükseköğretim kesimi ve %10,4 ile kamu kesimi takip etti. Bir önceki yıl ticari kesim %45,1 ile yine ilk sırada yer alırken, bunu %43,9 ile yükseköğretim, %11 ile kamu kesimi takip etti.

Ar-Ge harcamalarının finansmanında ticari kesim %48,9 ile ilk sırada yer aldı

Ar-Ge harcamalarının 2013 yılında %48,9’u ticari kesim tarafından finanse edilirken bunu %26,6 ile kamu kesimi, %20,4 ile yükseköğretim kesimi, %3,3 ile yurtiçi diğer kaynaklar ve %0,8 ile yurtdışı kaynaklar takip etti.

TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısı %7,5 arttı

Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden 2013 yılında toplam 112 969 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısındaki artış %7,5 oldu. Ar-Ge personelinin sektörler itibarı ile dağılımına bakıldığında ise, TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2013 yılında %51,7’si ticari kesimde, %37,7’si yükseköğretim kesiminde ve %10,6’sı kamu kesiminde yer aldı.

Kadın Ar-Ge personelinin oranı %30,3 oldu

Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden kadın Ar-Ge personel sayısı, 34 246 ile toplam Ar-Ge personel sayısının %30,3’ünü oluşturdu. TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel oranı ticari kesimde %23,1, kamu kesiminde %25,2, yükseköğretim kesiminde ise %41,7 oldu.

En fazla Ar-Ge personeli İstanbul (TR1) Bölgesinde

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1.Düzeye göre 2013 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge %27,5 ile Ankara, Konya ve Karaman’ın dahil olduğu Batı Anadolu Bölgesi (TR5) iken, bunu %21,3 ile Doğu Marmara (TR4) ve %20,3 ile İstanbul (TR1) Bölgesi takip etti.

Ar-Ge personel sayısına göre ise %22,7 ile İstanbul (TR1) ilk sırada yer almakta olup, bu bölgeyi %22,2 ile Batı Anadolu Bölgesi (TR5) ve %15,5 ile Doğu Marmara (TR4) Bölgeleri izledi.