AR-GE’YE TAM DESTEK

Mayıs 8, 2014  

 

bakanım0

“Ar-Ge merkezlerinin 3-4 yılda gösterdikleri başarılar, gelecek dönemlerde ortaya koyacakları ciddi katkıların da bir göstergesidir”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca, Ar-Ge merkezlerinin 3-4 yılda gösterdikleri başarıların, gelecek dönemlerde ortaya koyacakları ciddi katkıların da bir göstergesi olduğu belirtilerek, “Bakanlık olarak bu merkezlerimizin daha güçlü hale gelebilmesi için elimizden gelen her türlü desteği vereceğimizin bilinmesini istiyoruz” değerlendirmesinde bulunuldu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, 2008 yılında çıkan 5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun çerçevesinde kurulmaya başlayan özel sektör Ar-Ge merkezlerinin sayısının bugün itibariyle 157’ye ulaştığı ifade edildi.

Gün geçtikçe sayıları hızla artan Ar-Ge merkezlerinin, ülkenin Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin temel dinamiği haline geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu merkezlerimizde bugün itibariyle yaklaşık 21 bin nitelikli Ar-Ge personeli çalışmakta ve bugüne kadar yaklaşık 7,3 milyar lira Ar-Ge harcaması yapılmıştır. Ar-Ge merkezlerinde gerçekleştirilen projelere ilişkin yaklaşık 2 bin ulusal ve uluslararası patent müracaatı yapılmış olup, bugüne kadar bin 256 adet patent tescillenmiştir. Bu merkezlerin gerek istihdam ettikleri Ar-Ge personeli ile gerekse yaptıkları Ar-Ge harcamalarıyla ülkemizin Ar-Ge yoğunluğuna ciddi katkılar yapmaya başladığı gözlemlenmiştir. Bu da özel sektör Ar-Ge merkezlerini oluşturma ve destekleme yönündeki kamu politikasının önemli bir yansıması olarak düşünülebilir. Bu merkezlerin ortalama 3-4 yaşlarında olduğu dikkate alınırsa, bu kadar kısa sürede gösterdikleri başarılar gelecek dönemlerdeki ortaya koyacakları ciddi katkıların da bir göstergesidir. Nitekim bu merkezlerde 5 binin üzerinde proje ile halen çalışılmakta ve yaklaşık olarak da 3 bin proje tamamlanmış bulunmaktadır.”

“Her türlü desteği vereceğiz”

Bu yıl yapılan Ar-Ge merkezleri performans endeksleriyle, söz konusu merkezlerin mevcut durumlarının ortaya çıkarıldığı ve geleceğe ilişkin kendi alanlarında yol haritalarının çizildiği aktarılan açıklamada, bu çalışma ile Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini daha ciddi yapmaları yönünde bir motivasyon kaynağı oluşturulduğu bildirildi.

Bu projelerin önemli bir kısmının da patent alınmaksızın bağlı oldukları şirketler tarafından ticarileştirildiği ve ülke ekonomisine katma değer olarak döndüğü belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Bu merkezlerimize 2011 yılında 577,3 milyon lira, 2012 yılında 711 milyon lira ve 2013 yılının ilk 6 ayında 253 milyon lira vergisel destek sağlanmıştır. Bu merkezlere sağlanan Ar-Ge teşviklerinin süresinin 2023 yılına kadar uzatılması ve çalışan başına 5 yıl olarak öngörülen SGK işveren hissesinin yarısına ilişkin destek süresinin de 2023 yılına kadar uzatılması çalışmalarına devam edilmektedir. Bu merkezlerimizin gün geçtikçe nitelik ve niceliklerinin artmasını ümit etmekte, Bakanlık olarak da bu merkezlerimizin daha güçlü hale gelebilmesi yönünde elimizden gelen her türlü desteği vereceğimizin bilinmesini istemekteyiz.”

Teknoloji geliştirme bölgeleri

Açıklamada, Ar-Ge ve İnovasyon ekosisteminin diğer bir temel dinamiği ve henüz “bebeklik sürecinde” olan teknoloji geliştirme bölgelerinde de bugün itibarıyla 27 bin 828 Ar-Ge personelinin istihdam edildiği ve yaklaşık 20 bin Ar-Ge projesinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Öte yandan, bu bölgelerde 11 bin 577 projenin tamamlandığı ve 7 bin 126 projenin de devam ettiği belirtilen açıklamada, bu bölgelerin kurulmasıyla daha önce şirket kurma imkanı bulunmayan öğretim üyelerine bunun yolunun açıldığı bildirildi.

Bu sayede öğretim üyelerinin, söz konusu bölgelerde Ar-Ge yaparak sahip oldukları bilgiyi ekonomiye kazandırma imkanı tanındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu çerçevede teknoloji geliştirme bölgelerinde öğretim üyelerimiz kurmuş oldukları 555 akademisyen firması ile Ar-Ge faaliyetlerini devam ettirmektedirler. Bugün teknoloji transfer hizmetleri, kuluçka faaliyetleri ulusal ve uluslararası Ar-Ge işbirlikleri gibi teknoloji geliştirmeye yönelik faaliyetleri ile ülkemizin Ar-Ge ekosistemine önemli katkılar yapmakta 1,5 milyar dolar yurt dışı satış, 14 milyar lira yurt içi satış ve 112 yabancı yatırımcının toplamda 2,6 milyar liralık yatırımı ile de önemli katma değer ürettikleri görülmektedir.

Önümüzdeki günlerde kamu tarafından verilen bütün Ar-Ge destek mekanizmalarının ekonomik ve sosyal etkilerini ölçmek, bu çerçevede destek mekanizmalarını daha güçlü hale getirmek için Etki Analizi ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nı kurmayı planlamaktayız. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak kurulacak bu daire aracılıyla Ar-Ge merkezleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ile diğer Ar-Ge ve inovasyon desteklerinin etki analizlerini yaparak ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda da bu mekanizmalara etkinlik ve derinlik kazandıracak yol haritası çizilmesi hedeflemektedir.”