ASANSÖR TAKİP SİSTEMİ İLE ETKİN DENETİM

Mart 16, 2016  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık: “Yapı kullanım izni almış binalarda toplam 477 bin 386 adet asansör var. Bakanlıkça yetkilendirilen 25 adet A tipi muayene kuruluşunca her asansöre yönelik olarak yılda bir defa periyodik kontrol yapılıyor”

Asansör Takip Sistemi İle Etkin Denetim

Işık, Türkiye’de yapı kullanım izni almış binalarda toplam 477 bin 386 asansör bulunduğunu belirtti.

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereği, bütün asansörlere yönelik olarak, asansör bakım firması ile bina sorumlusu arasında bakım sözleşmesi imzalanmasının zorunlu olduğuna işaret eden Işık, bakanlığın il müdürlüklerince gerçekleştirilen denetimlerde sözleşmenin yapılmadığının tespiti durumunda, bina sorumlusuna kanun gereğince idari para cezası uygulandığını anımsattı.

Işık, bakanlıkça yetkilendirilen 25 A tipi muayene kuruluşunca, her asansöre yönelik yılda bir defa periyodik kontrol yapıldığını belirterek, Alo 130 ve Bimer vasıtasıyla bakanlığa iletilen şikayetlerle de il müdürlükleri denetim personelince asansörlerle ilgili piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri yürütüldüğünü vurguladı.

 Ankara’da 9 bin 856 kırmızı etiketli asansör

Bakan Işık, geçen yıl oluşturulan Asansör Takip Sistemi verilerine göre, Ankara için kırmızı etiketli asansör sayısının 9 bin 856 olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Bakım, İşletme ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereği güvensiz olarak tanımlanan bir asansörün güvenli hale getirilmeden çalıştırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu, periyodik kontrollerin yaptırılması için A tipi muayene kuruluşu, protokol imzalanmaması durumunda ise ilgili belediye yetkilisi/il özel idaresi yetkilisi mesuldür. Asansör firmalarıyla asansörün bulunduğu binaların malikleri arasında yaşanan ihtilaflarda taraflar genel hükümler çerçevesinde yargı yoluna başvurabilmektedir. Mevzuatımız çerçevesinde, gerçekleştirilen periyodik kontroller neticesinde kırmızı etiket almış ve can güvenliği açısından tehdit oluşturan tüm asansörler kullanımdan men edilmek üzere, sınırları içerisinde bulunan ilgili idarelere (belediye ya da özel idare) bildirilmektedir. Yerel yönetimler kendilerine bu şekilde bildirilen tüm asansörlerin çalışmasını durdurmakla sorumludurlar.”

 

Işık, asansörlerin inşa edilmesi ve işletilmeyle ilgili kontrol, bakım ve onarım faaliyetlerine yönelik titizlikle hazırlanmış, kapsamlı bir mevzuat altyapısı bulunduğunu ifade etti.