BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FİKRİ IŞIK’IN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Ekim 28, 2014  

29 Ekim-4 kopya

 

Büyük kahramanlıklar ve vatanperverlikler sonucu kurulan Cumhuriyetimizin 91’inci kuruluş yıldönümünü millet olarak coşku ve heyecanla kutluyoruz.

Cumhuriyetimizin kuruluşu milletimizin kalkınma ve gelişme, daha müreffeh ve demokratik bir toplum olmak, bilim, sanayi ve teknolojide daha üst sıralara çıkmak özlemlerinin bir tezahürüdür.

Milletimiz bu uğurda büyük mücadeleler vermiş, kalkınma hamleleri, plan ve programları gerçekleştirerek önemli mesafeler almıştır.

Bu başarıları daha ileriye götürmek, 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek ve ülkemizi muasır medeniyet düzeyinin üzerine çıkarmak temel sorumluluğumuz ve hedefimizdir.

Cumhuriyetimiz döneminde milletimizin verdiği mücadelelerden en önemlisi de demokrasi yolunda olmuş, milli iradenin hakim kılınması birçok zorlu çaba sonucu gerçekleşmiştir. Demokrasimiz bugün her zamankinden daha güçlü ve sağlamdır.

Son on iki yılda milli iradenin hakimiyetinde, milletinden aldığı temsil gücünü en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan bir iktidar öncülüğünde demokrasimiz gelişmiş, halkla devlet ve Cumhurla Cumhuriyet buluşmuştur.

Bize güç veren, Cumhuriyetimizin gelişim ivmesini yukarıya taşıyan başka bir unsur ise 2023 hedeflerimizdir.

Biz 2023 yılında dünyanın gelişmiş ilk on ekonomisi arasında yer almak, kişi başı gelirimizi 25 bin dolarlara çıkarmak ve ihracatımızdaki yüksek teknolojik ürünlerin payını yüzde 15’ler düzeyine ulaştırmak istiyoruz.

Bilim sanayi ve teknoloji alanındaki adımlarımız ve başarılarımız bizim için çok stratejik ve hayatidir. O yüzden bunu çok önemsiyor ve değerli görüyoruz.

Ülkemizi bundan sonra geldiği noktadan daha ileriye götürecek olan faktör bilim, sanayi ve teknoloji alanında yapacağımız milli hamleler ve ekonomimizde katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin artırılmasıdır.

Son on iki yılda ekonomisinde düşük teknolojili ürünlerin oranını azaltarak orta ve yüksek teknolojili ürünlerin payını artıran Türkiye, bunu başaracak güçtedir.

Bölgemizdeki istikrarsızlık ve riskler, demokrasimize yönelik her türlü anti demokratik girişimler, birlik ve beraberliğimizi bozmaya dönük oyunlar, bize engel olamayacaktır.

Ülkemiz bilim, sanayi ve teknolojide çok daha üst sıralara çıkacak, daha demokratik ve kalkınmış bir toplum olacak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize işaret ettiği muasır medeniyet düzeyinin üzerine ulaşacaktır.

Milletimiz sanayicisinden işadamına, bilim insanından siyasetçisine kadar bütün toplum kesimleriyle bu hedefe inanmış ve bunun için gayret göstermektedir.

Son on iki yılda elde edilen başarılar, demokrasi ve ekonomideki reformlar, ve özgürlük alanlarının genişletilmesi yolundaki adımlar, modern dünya ile bütünleşmemize ve uluslararası alandaki yerimizi güçlendirmemize katkı sunacaktır.

Türkiye içerde ve dışarda milli güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek, demokrasi ve özgürlükler konusundaki gelişmesini sürdürecektir.

Özgürlükler ve güvenlik, birbirinin alternatifi değildir. İktidarımız geçmiş dönemlerde özgürlükler ve güvenliğin aynı anda geliştirilebileceğinin örneğini göstermiştir.

91’inci yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyetimizde, son on iki yılda gerçekleştirilen demokratik reformlarla her zamankinden daha güçlü bir şekilde 2023 hedeflerimize doğru yürüyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta milli mücadelemizin lideri ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazi ve şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.