BİLİŞİM VADİSİ’NİN TEMELİ ATILDI

Mayıs 26, 2015  

Başlıksız-1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Bilişim Vadisi’nin, çevresinde oluşturacağı ekosistemle 5 bin Ar-Ge firması ve yaklaşık 100 bin çalışanın kullanabileceği tesis ve sosyal donatılarla zengin bir yaşam alanı haline geleceğini söyledi.

Işık, Gebze’nin Muallim köyünde kurulması planlanan Bilişim Vadisi’nin temel atma töreninde, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmelerin, toplumsal hayatı her yönüyle şekillendirdiğini belirtti. Dünyada eski iş modellerinin önemini yitirdiğine işaret eden Işık, teknolojiyle sağlanan yeni iş modellerinin üretimde verimliliği arttırdığını ve yaşam standartlarını yükselterek, hayatı kolaylaştırdığını anlattı.

Ssürekli büyüyen bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün dünyadaki pazar büyüklüğünün 5 trilyon dolara ulaştığına dikkati çeken Bakan Işık, şöyle konuştu:

“Bu alanda gelişmekte olan ülkelere en büyük fırsatları sunan sektör ise yazılım sektörüdür. Bilişim ve yazılım teknolojileri, ülke kalkınmasının en önemli dinamiği olarak öne çıkmaktadır. Ülkemizde ekonomik büyüme ve sosyal refahın artması için güçlü olduğumuz geleneksel sektörlerde yüksek katma değerli üretim yapısına geçmemiz ve aynı zamanda yüksek teknolojili sektörlerin de üretim ve ihracatımız içindeki payını arttırmamız gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek için odaklanmamız gereken alanların başında ise Ar-Ge, inovasyon, marka ve tasarım gelmektedir. Odaklanmamız gereken bir diğer konu da mal ve hizmet üretimi gerçekleştirdiğimiz bütün alanlarda bilişim teknolojilerindeki etkinliğimizi arttırmaktır.”

 Türkiye, yeni atılımın eşiğinde”

Bakan Işık, son 13 yılda uyguladıkları politikalarla orta ve yüksek teknoloji ürün ihracatının, toplam ihracattaki payının yüzde 53,8’den 64,8’e çıkarıldığını, 76 olan üniversite sayısının 193’e, 2 olan teknopark sayısının 59’a, Ar-Ge merkezi sayısının 184’e ve teknoloji transfer ofislerinin sayısının ise 34’e ulaştığını dile getirdi.

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine verdikleri desteklerle, 2002 yılında yüzde 0,53 olan Ar-Ge harcamasının GSYH içindeki payının, 2013 yılında yüzde 0,95’e yükseldiğini kaydeden Işık, “Bilişim sektöründe en önemli unsurların başında gelen nitelikli insan kaynağı bakımından 2002’de 28 bin 964 Ar-Ge personeli sayısı 2013’te 112 bin 969 kişiye yükseldi. 2000’li yılların başında 1 milyar dolar için IMF kapısında bekleyen Türkiye, 2015 yılında girişimcilerimizin yapacağı Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine sadece Bakanlığımız bütçesinden 1,5 milyar lira ayırabiliyor. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye, yeni bir atılımın eşiğindedir. İnşallah 7 Haziran sonrası Türkiye, güven ve istikrar içinde yeni bir başarı hikayesi yazacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Bilişim Vadisi’nin, yine bir başarı hikayesinin gerçekleşmesinde önemli yer tutacak vizyon projelerden birisi olduğunu anlatan Işık, şöyle devam etti:

“3 milyon metrekarelik alana yayılan bu vadi, bilginin teknolojiye, teknolojinin de ürüne dönüşeceği Türkiye’nin bilişim üssü olacak. Akademinin, sanayinin, girişimcilerin, fikir üretiminin, akıl ve alın terinin buluşacağı 1,25 milyon metrekarelik Ar-Ge ofis alanına sahip bu vadide, sadece bilişim firmaları değil, bilişim teknolojilerine dayalı üretim yapmak isteyen tüm Ar-Ge firmaları da yerlerini alacak. Bilişim Vadisi’nde, kuluçka merkezleri, uluslararası yenilik ve teknoloji transfer ofisleri ve prototip atölyeleri (Fab-Lab) ile güçlü bir sinerji oluşacaktır. Bilişim Vadisi, çevresinde oluşturacağı ekosistemle birlikte 5 bin Ar-Ge firması ve yaklaşık 100 bin çalışanın kullanabileceği büyük rekreasyon ve spor alanları, eğitim tesisleri ve sosyal donatılarla zengin bir yaşam alanı haline gelecektir.”

Çevresinde en büyük 500 sanayi şirketinden 87’sinin bulunduğu, 37 organize sanayi bölgesi, 14 üniversite, TÜBİTAK ve TSE gibi kurumların yer aldığı bölgeyi, bilişim teknolojileri alanında cazibe merkezi haline getireceklerini bildiren Işık, “3,5 saatlik bir uçuş mesafesi ile 25 trilyon dolar büyüklüğünde bir pazar hacmi ve 1,5 milyarlık bir nüfusa ulaşılabilen bölge, havaalanları, hızlı tren, otoyol bağlantıları ve Körfez geçişi ile lojistik açıdan da önemli bir lokasyon haline gelecek” diye konuştu.

Bakan Işık, ulusal ve uluslararası üniversitelerle işbirliği yaparak bir eğitim üssü olacak vadinin, Türkiye’nin ilk tematik inovasyon merkezine ev sahipliği yapacağına dikkat çekti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, gelecek dönemde TÜBİTAK’ı yeniden yapılandırarak sadece kendisi Ar-Ge ve proje yapan bir kurum olmaktan çıkaracaklarını ve söz konusu projeleri büyük oranda özel sektör eliyle gerçekleştirecek bir yapıya kavuşturacaklarını söyledi.

Işık, Gebze ilçesi Muallim köyde kurulması planlanan Bilişim Vadisi’nin temel atma töreninde, projenin en önemli saç ayaklarından birisinin hem firmalara hem de girişimcilere hayallerini gerçekleştirme imkanı sağlayacak (ABD Plug&Play benzeri) kuluçka merkezlerinin bölgede yer alması olduğunu ifade etti.

Söz konusu kuluçka merkezlerinden yeni firmaların çıkacağını anlatan Işık, “Önümüzdeki dönemde TÜBİTAK’ı yeniden yapılandırarak sadece kendisi Ar-Ge ve proje yapan bir kurum olmaktan çıkarıp, yaptığı Ar-Ge ve projeleri büyük oranda özel sektör eliyle gerçekleştirecek bir yapıya kavuşturacağız” diye konuştu.

Bakan Işık, Bilişim Vadisi ile geleceğin dünyasına yön verecek teknolojilerin üretileceği bir ekosistemi kurduklarını, Türkiye’nin teknoloji odaklı büyümesini hızlandıracak adımların en büyüğünü bu projeyle hayata geçirdiklerini vurguladı.

Dünyanın her yerinden teknolojiye yön veren bilim insanlarını ve yenilikçi fikirleri Bilişim Vadisi’nde bir araya getireceklerini bildiren Bakan Işık, böylelikle Türkiye’nin bilişim teknolojileri alanında dünya markası oluşturmasını sağlayacaklarını aktardı.

Bakan Işık, bilişim sektörünün, kendisine yapılan yatırımları kısa sürede karlılığa çevirerek ülkelerin sadece teknolojik gelişmişlik düzeyini değil, ekonomik rekabet gücünü de artıran bir etkiye sahip olduğuna işaret ederek, “Bilişim sektörü yüksek maliyetli yatırımlar gerektirmemesi, ham maddesinin bilgi ve yaratıcılık olması, girdi sağlayacağı sektörlerin sınırsız olması nedeniyle, sektördeki firmaları kısa sürede büyük şirketlere dönüştürebilecek özelliğe sahiptir” ifadesini kullandı.

“Bilişim sektörünün en önemli sermayesi nitelikli insan kaynağıdır”

Dünyanın sanayi toplumundan, bilgi toplumuna geçtiğini belirten Işık, bilişim çağında bilgi üretiminin daha önemli hale geldiğini, dünyanın mal ve hizmet üretimine yön vermeye başladığını söyledi.

Bakan Işık, bilişim sektörüne yatırım yapan ülkelerin ekonomik olarak ne kadar hızlı geliştiğinin görüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Bu ülkeler uygun yatırım iklimini oluşturarak, dünyada bilişim alanında bir çekim merkezi haline gelmiştir. Dünyada marka değeri en yüksek 3 şirket (Apple, Microsoft, Google) bilişim teknolojileri alanında faaliyet göstermektedir. Bu noktada Türkiye, çalışmalarını hızlandırarak dünyada söz sahibi ülkeler arasına girmelidir.

Türkiye, dünya bilişim sektöründe hem coğrafik hem de sosyal yapı olarak potansiyeli olan ülkeler arasında yer alıyor. Tüm sektörlere girdi sağlayan bilişim sektöründe üretmek için gerekli olan ham madde; akıl, bilgi ve yaratıcılıktır. Bilişim sektörünün en önemli sermayesi nitelikli insan kaynağıdır. Genç, dinamik nüfusun yoğun olduğu ülkemizin en büyük kaynağı ise akıl ve insan gücüdür. Nitelikli insan kaynağının en önemli unsur olduğu konuların başında ise yazılım gelmektedir.”

“Yazılım strateji belgesi oluşturuldu”

Başta yazılım ürünleri olmak üzere, bilişim alanındaki ürünlerin belgelendirme, test ve sertifikasyonu için firmalara yönelik yeni bir destek programı üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bakanlığımız Girişimci Bilgi Sistemi 2014 yılı geçici verilerine göre, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü bir önceki yıla göre yüzde 8,9 artışla yaklaşık 71,5 milyar liralık bir ticaret hacmine ulaşmıştır. Şirket bilançolarına yansıyan yurtdışı satış rakamı ise yüzde 21 artışla yaklaşık 3,8 milyar liraya (1,7 milyar dolar) yükselmiştir. 170 binden fazla istihdamın oluştuğu sektörde en dikkat çekici husus çalışan başına ücretin en yüksek olduğu ikinci sektör olmasıdır. Yine aynı rakamı sadece yazılım sektörü için değerlendirdiğimizde, 2014 yılı geçici verilerine göre, yazılım sektöründe bir önceki yıla göre ciro yüzde 20,8 artışla yaklaşık 14,4 milyar liraya yükselmiştir. Yine, şirket bilançolarına yansıyan yurtdışı satış rakamı ise yüzde 34,2 artışla yaklaşık 1,2 milyar lira (553 milyon dolar) olmuştur. Bu rakamlar sektörün ekonomimiz içindeki ağırlığını net bir şekilde ortaya koymaktadır.”

“Biz Bilişim Vadisi ile ülkemizde gerekli sinerjiyi oluşturduk”

“İnternet teknolojileri ve mobil dünyada yaşanan gelişmelerle bir yandan hayatın her anına akıl katarken, diğer yandan yeşil üretimi destekleyen politikalar önem kazanıyor” diyen Işık, 3 boyutlu yazıcılarla organ prototipi yapıldığını, nanoteknoloji ile kanserin tedavi edildiğini, robotlarla üretimin hızlandığını ve tüm bu teknolojilerle geleceği daha yaşanılır kılmanın hesaplarının yapıldığını anlattı.

Bakan Işık, bakanlık bünyesinde ayrı ayrı çalışma grupları kurduklarını hatırlatarak, büyük veri, bulut bilişim, nesnelerin interneti, kablosuz iletişim teknolojileri (4G-5G), 3 boyutlu yazıcılar gibi teknolojiler üzerinde yoğun bir şekilde çalıştıklarını, teknolojiyi sadece kullanan değil, aynı zamanda geliştiren bir ülke olmak için kararlılıkla yola devam ettiklerini belirtti.

Bilişim ve teknoloji alanında yatırım yapan ve özellikle Ar-Ge’ye önemli kaynaklar ayıran çok uluslu şirketlerin bu Bilişim Vadisi’nde yer almalarını istediklerini kaydeden Işık, “Buradan yerli ve yabancı tüm firmalara ve araştırmacılara bir çağrıda bulunuyorum, biz Bilişim Vadisi ile ülkemizde gerekli sinerjiyi oluşturduk. Gelin her türlü teşviklerin ve desteklerin yer alacağı bu bölgede yerinizi alın. İnanıyorum ki bu vadi içinde yer alacak firmalar muhakkak surette kazançlı çıkacaklardır” diye konuştu.

Kocaeli Valisi ve Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu da Türkiye’nin, Bilişim Vadisi ile büyük bir projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

Güzeloğlu, 2023 hedeflerine emin ve kararlı adımlarla yürüyen Türkiye’yi, bu hedeflere lider ve öncü bir ülke olarak taşıyacak büyük bir projenin ilk harcının atıldığını vurgulayarak, “Türkiye’ Ar-Ge ve patentte, buna bağlı bütün süreçlerle başlayan bir büyük dönüşüm içinde, bugün Bilişim Vadisi ile bu taçlanıyor” dedi.

Konuşmaların ardından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Cevahir Uzkurt, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve diğer protokol üyeleri, Bilişim Vadisi’nin temel atma butonuna bastı.

Bakan Işık, daha sonra Bilişim Vadisi’ni gezerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.