BİR KURUŞ DAHİ BOŞA GİTMEYECEK

Haziran 30, 2014  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık

Devletin Verdiği Ar-Ge Ve İnovasyon Desteklerinin Etki Analizleri Yapılacak Ve Katma Değeri Ölçülecek

Devlet girişimciye pek çok alanda destekler veriyor. Daha fazla üretimi amaçlayan uygulamalarda zaman zaman  somut neticeler görünmeyince “para boşa mı gidiyor?” sorusu akıllara geliyor.

Paranın nereye nasıl gittiği ve nasıl bir netice oluştuğuna dair artık tek bir karanlık nokta kalmayacak. Çünkü giden paraların takibinin yapıldığı yeni bir birim kuruldu.

ETKİ DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULDU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda kurulan yeni daire başkanlığı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü bünyesindeki Etki Değerlendirme Dairesi Başkanlığı ile Bakanlık ve bağlı, ilgili kuruşları tarafından verilen Ar-Ge ve inovasyon desteklerinin etki analizleri yapılarak; kamunun bu alana ayırmış olduğu kaynakların makro ve mikro ekonomik çıktıları ile yarattığı sosyal katma değer ölçülecek.

Bakanlığın verdiği doğrudan desteklerin yanısıra Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Ar-Ge Merkezleri gibi kurumsal yapılara sağlanan vergisel desteklerle TÜBİTAK ve KOSGEB’in proje bazlı hibe destekleri, bundan böyle mercek altında olacak.

KAMU KAYNAKLARININ İSRAFI ÖNLENECEK

Dairenin görevi, Ar-Ge desteklerinin etki değerlendirmesini yaparak sonuçları kamuoyuyla paylaşmak ve bu sonuçlar doğrultusunda daha etkili Ar-Ge ve inovasyon politikaları oluşturmak olacak. Bu analizler sonucunda ortaya çıkacak  tabloya göre katma değeri düşük destek mekanizmaları yeniden gözden geçirilecek, etki değeri yüksek olan destek mekanizmaları güçlendirilerek devam ettirilecek.

Etki değerlendirme analizleri ile kamu tarafından verilen desteklerin çıktıları ortaya konmuş olacak, kamu kaynaklarının israf edilmesinin önüne geçilecek. Bu sayede daha etkili ve katma değeri yüksek kamu politikası geliştirmenin yolu açılacak.