BÖLGESEL İŞBİRLİĞİMİZ ÇOK ÖNEMLİ

Aralık 3, 2014  

 

bolgesel

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK, Bakü’de düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Bilim ve Teknoloji Bakanları Toplantısı’nda konuşma yaptı. 

21.yüzyılda dünya genelinde yaşanan değişim rüzgarlarının, ülkelerin siyasetini, ekonomisini, sosyal yapısını ve kültür alanlarını etkisi altına alarak yeni bir dünya düzeninin kurulmasına yol açtığını ifade eden Işık, gümrük duvarlarını yıkan, ekonomik ve siyasi sınırların anlamını değiştiren bu yeni düzenin, durağan yapıları zorladığını, ülkeleri dinamik politikalar üretmeye yönlendirdiğini, farklı ülkeleri ortak bir kader paydasında buluşturmaya başladığını kaydetti.

Ülkelerin ulusal ekonomilerini dünyaya açmaya, pazar çeşitliliğini artırmaya ve uluslararası rekabet yarışında öne geçmeye öncelik verdiğini söyleyen Işık, günümüzde rekabet gücünü tek başına artırmak mümkün olmadığından, ekonomik işbirliği süreçleri ve bölgesel ekonomik birleşmelerin de giderek önem kazanmaya başladığını belirtti.

Dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan bir gelişmenin, bütün dünya ülkelerini az veya çok etkisi altına aldığına dikkati çeken Işık, bu durumun ortak coğrafya, ortak tarih, yakın sosyal ve kültürel özellikleri paylaşan ülkeler için çok daha büyük bir önem taşıdığını ifade ederek şöyle konuştu:

“Türkiye olarak tüm komşu ve çevre ülkelerle, işbirliklerimizi arttırmaya büyük bir önem atfediyor ve bu konuda yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu bağlamda bölgesel işbirliği projelerine de ağırlık veriyoruz. En büyük önem verdiğimiz bölgelerin başında ise dünyanın en hızlı büyüyen ekonomi havzalarından biri olan Karadeniz Havzası geliyor. Bu toplantıyı bu açıdan çok önemsiyor, toplantının hükümet ve iş çevreleri arasındaki mevcut iletişimi güçlendireceğine, sorunları azaltacağına ve yeni işbirlikleri oluşturacağına inanıyorum. Karadeniz Ekonomik Bölgesi, sahip olduğu konum itibariyle ticaret, ulaştırma ve Avrasya enerji yolları açısından stratejik bir öneme sahiptir. Geniş bir coğrafyaya yayılan ülkelerimiz, insan kaynakları ve doğal kaynaklar açısından da oldukça çok zengindir. Ekonomik büyümenin sağlanmasında bölge ülkeleri arasında ilişki ve etkileşimin önemi inkar edilemez. Bölgemizdeki doğal kaynaklar ve enerji koridorları ile ilgili gelişmeler, hepimizi yakından ilgilendirmektedir. Ülkelerimiz arasındaki karşılıklı yatırım, sınır ötesi finans ve ticarette önemli bir artış kaydedilmiş olmasına rağmen birçok parametrede diğer bölgesel oluşumların gerisinde kalınmıştır. Bu nedenle, bu coğrafyanın ekonomik gücünü artırması, bölgenin siyasi etkinliğini artırması ve küresel sistemin istikrar kazanması açısından da son derece önemlidir. Burada sağlanacak işbirliği atmosferinin, ülkelerimiz arasındaki ekonomik bağları da güçlendireceğine inanıyorum.”

Türkiye’nin, Karadeniz bölgesinde yer alan ve ekonomileri geçiş sürecinde olan ülkelerin ekonomik kalkınma ve gelişmelerine büyük önem verdiğini, çevrede güçlü ve istikrarlı ekonomilerin bulunmasının, Türk ekonomisine de olumlu yansıyacağını düşündüklerini söyleyen Işık, bu nedenle KEİ bölgesinde gerçekleşecek ekonomik işbirliklerine her zaman olumlu yaklaştıklarını ve ortak projelerin içinde bulunmak için özel çaba sarf ettiklerini kaydetti.

 

“Anahtar kelime işbirliği”

KEİ’nin bölgedeki en kapsamlı ve kurumsal oluşum olduğuna dikkati çeken Bakan Işık, bu çatı altında gerçekleşen tüm çalışmalara aktif katılım ve katkı sağladıklarını, bölge ülkelerinin girişimlerini desteklediklerini, bu teşkilatı bölgedeki ekonomik işbirliğinin gelişmesi için en uygun platform olarak gördüklerini söyledi.

Bu kapsamda, özellikle bilim, teknoloji, enerji, ticaret, sağlık, çevre ve ulaştırma gibi alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi, bu alanda yapılacak girişimlerin desteklenmesi ve ortak projeler oluşturulması gerektiğine inandığını ifade eden Bakan, şunları söyledi:

“Bölge ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkileri sadece ülkelerin birbirleriyle yapmış oldukları ticari ilişkilerle sınırlamayı doğru bulmuyoruz. Ülkelerimiz arasında yapılacak karşılıklı yatırımları ve yine iş insanlarımızın ortaklıklar kurarak diğer ülkelere yapacakları yatırımları da artırmak istiyoruz. Sürdürülebilir kalkınmanın başarılması ve refaha ulaşılmasında ve ekonomik, çevresel ve sosyal sorunlar ile mücadele edilmesinde en öncelikli alanların başında bilim ve teknoloji gelmektedir. Bu alanda başarılı olmak için anahtar kelime ise işbirliğidir. Bu noktada KEİ, bilim ve teknoloji hususunda işbirliğinin geliştirilmesi için uygun bir platform olarak karşımıza çıkmaktadır. Biz bugün burada bilim ve teknolojiden sorumlu bakanlar olarak, insan kaynaklarının, kapasite geliştirmenin, araştırma altyapısının ve inovasyonun geliştirilmesine zemin hazırlamak için toplanmış bulunmaktayız. Bu doğrultuda kabul edeceğimiz deklarasyon ve eylem planı, bilim ve teknolojinin geliştirilmesinde işbirliği için önemli adım olacaktır.”