BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI TAMAMLANDI

Mart 11, 2016  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık: “Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı tamamlandı. Kamunun bulut ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ‘bulut altyapı’ ve ‘bulut depolama’ çözümlerinin, açık kaynak kod projeler içerisinde uyarlanmasına başlandı”dedi.

Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Labaratuvarı Tamamlandı

Bakan Işık, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Bilişim Teknolojileri Enstitüsünün (BTE) 2014 yılında başlayan “Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB)” projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Teknolojinin gelişimiyle çoklu kaynaklardan üretilen veri miktarının devasa boyutlara ulaştığını anlatan Işık, verileri işlemek için sistemlerin kaynak ihtiyacına göre etkin şekilde yönetilmesi, işletilmesi ve güç tüketim maliyetlerinin azaltılmasının zorunlu hale geldiğini vurguladı. Bu sorunların çözümü noktasında bulut bilişim ve büyük veri çözümlerinin tüm dünyada önem kazandığına işaret eden Işık, şunları söyledi:

“Tamamlanan Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı ile bulut bilişim ve büyük veri alanında ileri düzeyde araştırmaların yapılması, ihtiyaç duyulan ürünlerin yerli kaynaklarla geliştirilmesine öncülük edilmesi, bu alanda çalışacak paydaşlar için araştırma yapma ve danışmanlık alma olanaklarının sağlanması hedefleniyor. Kamu ihtiyaçlarına yönelik elde edilen bilgi birikimi, kurulan altyapı, kamu kurumlarına verilen danışmanlık hizmetleri ile kamunun buluta geçişi için bir model oluşturulması ve kurumsal büyük veri analizlerinin yapılması planlanıyor. Mahremiyet ve güvenlik gibi kritik alanlarda milli çözümlerin oluşturulması, yetişmiş insan gücünün çoğalması, akademik yayınların artması, standartların ve yönetmeliklerin oluşturulmasına katkı sağlanması, ekosistemin ve potansiyel pazarların genişlemesi amaçlanıyor.”

 “Kaynak kullanımı verimli ve hızlı olacak”

 

Işık, kamunun bulut ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik altyapı katmanında “bulut altyapı” ve hizmet katmanında “bulut depolama” çözümlerinin açık kaynak kod projeler içerisinde uyarlanmasına başlandığını kaydetti.

Ülkelerin güvenlik ve tasarruf dolayısıyla mevcut durumda çok sayıda olan veri merkezlerini birleştirmeye yöneldiğini belirten Işık, projenin kaynak aktarımı noktasında kamuya sağlayacağı avantajlara dikkati çekti. Işık, “Mevcut durumda söz konusu kaynaklar her bir kurum tarafından iş sürekliliğinde bir aksama olmaması için azami hizmet talebi düşünülerek ayrılıyor ve tüm kamu kurumlarının ayırdığı toplam kaynak miktarı ortalama kullanım ihtiyacının çok üstüne çıkıyordu. Bulut Bilişim ile konsolide edilen kaynaklar kurumlara ihtiyaç duydukları anda ve miktarda sağlanacağından, kaynak kullanımı çok daha verimli ve hızlı olacak” ifadesini kullandı.

 “Kamunun kaynak tüketimi takip edilebilecek”

Işık, kaynaklar ve üzerinde sunulan hizmetlerin bir araya getirilmesiyle ve ortak, standart güvenlik politikalarının uygulanması ile kamu kurumlarının yazılım ve donanımsal kaynak tüketimlerinin takibinin de mümkün olacağının altını çizerek, “Verilerin bir araya getirilmesiyle ileriye dönük olarak ‘büyük veri’ analizlerinin yapılmasına olanak sağlanacak. Günümüzde kamu bulutuna geçen ülkelerde ilaç kullanımlarının doğruluğu, dolandırıcılık, güvenlik ihlallerin terörist aktivitelerin önceden sezilmesi ve çiftçi kredi beyanlarının doğruluğunun analizi gibi kamu hizmetlerinde yararlanıldığı görülüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Işık, kamu kurumlarının Bulut Bilişim’i kaynak tasarrufu, düşük maliyet, esneklik ve çeviklik avantajlarından faydalanmak amacıyla dışarıdan servis veren firmalar üzerinden almaya başladıklarını ancak bunun güvenlik gibi farklı sorunları da beraberinde getirdiğini söyledi. Bu nedenle Bulut Bilişim’e ilişkin Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi, teknik, idari ve yasal altyapıların oluşturulması gerektiğine dikkati çeken Işık, “Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı olarak açık kaynak kodlu projeler bünyesinde ticari bağımlılık yaratmayacak, güvenilir çözümler geliştirilmesine odaklanılmalı” vurgusunu yaptı.