ÇARKLAR DÖNÜYOR

Ekim 10, 2014  

sanayiüretimi agustos2

2014 yılı Ağustos ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,2 artmıştır. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminde bir önceki aya göre %1,4 düşüş gözlemlenmiştir. Arındırılmamış endeks ise %12,6 artmıştır.

Takvim etkisinden arındırılmış rakamlar incelendiğinde sanayi üretiminin %5,2 arttığını görüyoruz. Takvim etkilerinden arındırılmış rakamlara bakıldığında Ocak ayından sonraki en yüksek ikinci yıllık artıştır.

Arındırılmamış rakamlar incelendiğinde sanayi üretimi %12’nin de üzerindedir. Bu durum bize çarkların döndüğünü göstermektedir.

Bu esas itibariyle bizim kapasite kullanım oranları ve dış ticaret rakamları ve diğer bazı göstergeleri incelediğimizde beklediğimiz bir sonuçtu. Özellikle ağustos ayında iç pazardaki hareketlenme bize bu durumun sinyalini veriyordu.

Yılın ikinci yarısından itibaren sanayimiz ve genel olarak ekonomimiz tekrar canlanmaya başlamıştır. Kimse ikinci çeyrek verilerine aldanmasın. Üçüncü ve dördüncü çeyrek büyüme verileri daha iyi gelecektir. Temmuz ve Ağustos sanayi üretim rakamları da bize bunu söylemektedir.

Türkiye bu yıl ihracat kanalıyla büyümektedir. İhraç ettiğimiz ürünlerin %95’inin sanayi ürünü olduğunu göz önüne alırsak sanayinin ülke için önemi daha net anlaşılmaktadır. Sanayi ülke büyümesinin lokomotifidir.

Sevindirici bir gelişme yatırım malı üretimindeki artıştır. Yatırım malı üretimi yıllık olarak %12,8 artmıştır. Yatırım mallarındaki üretim artışı iç pazarda yatırımların tekrar canlanmaya başladığının öncü bir göstergesidir. OVP’de yer aldığı üzere yatırımların artması da Hükümetin öncelikli politikasıdır.

Sanayi üretimimiz bu seviyeyi hem komşularımızdaki güvenlik sıkıntıları devam ederken, hem de Avrupa pazarlarında tekrar bir duraksama baş göstermişken yakalamıştır.

Her ne kadar özellikle Irak ve Suriye’de yaşanan gelişmeler ihracatımız üzerinde baskı yaratıyor olsa da sanayicilerimiz alternatif kanalları kullanarak hem üretmeye hem de ihraç etmeye devam etmektedir.

Tüm bu gelişmeler sonucunda Türkiye büyümeye devam etmektedir. Türkiye sanayisi büyüdüğü için büyümektedir. Son olarak Türkiye kronikleşen cari açık problemini de aşmaya başlamıştır. Bu yıl cari açığı %6’nın altında görmeyi bekliyoruz.

Türkiye büyümekte aynı zamanda kırılganlıklarını azaltmaktadır. Bu sağlıklı büyümedir.

Türkiye geleceğe dönük plan ve programlarını açıklayan ve bu programlar doğrultusunda politikasını şekillendirebilen ve sanayicisine ışık tutabilen nadir ülkelerdendir. Bu durum ülkemizin kendine güvenini göstermektedir. İnanıyorum ki sanayicimiz de önümüzdeki dönemde dünyadaki suların da durulmasıyla birlikte daha büyük başarılara imza atacak ve ülkemizin uzun vadeli hedeflerine ulaşmasında en önemli rolü üstleneceklerdir.