D-8 4. SANAYİ BAKANLARI TOPLANTISI YAPILDI

Ocak 29, 2015  

Başlıksız-2 kopya

Işık:“D-8 çatısı altında yürütülen sanayi alanındaki işbirliklerini somut projelerle hayata geçirmeye ve daha ileri noktalara çıkarmaya ihtiyaç var”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, “D-8 çatısı altında yürütülen sanayi alanındaki işbirliklerinin somut projelerle hayat geçirmeye ve daha ileri noktalara çıkarmaya ihtiyaç var” dedi.

Işık, İran’ın başkenti Tahran’da gerçekleştirilen Gelişen Sekiz Ülke (D-8) 4’üncü Sanayi Bakanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Bugün burada 1997 yılında Türkiye’nin eski Başbakanı merhum Necmettin Erbakan’ın öncülüğüyle kurulan Gelişen Sekiz Ülke Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 4. Sanayi Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelmiş bulunmaktayız. Sizlerin de bildiği gibi, rahmetli Erbakan D-8 projesini başlatırken, gerek nüfus gerekse yeraltı ve yer üstü zenginlikleriyle dünyada büyük potansiyele sahip olan ülkelerimiz arasında işbirliğini güçlendirerek, büyük çoğunluğu
Müslüman olan halklarımızın dünyada hak ettikleri daha iyi yaşam standartlarına ve refah seviyesine ulaşmalarını amaçlamıştı. Bu amacın ülkelerimiz arasında hala geçerli olduğunu görmekteyiz. Bu da bize çalışmalarımız için yeni bir heyecan ve moral kaynağı olmaktadır” ifadelerini kullandı.
D-8 örgütünün kurulduğundan bu yana geçen süre içerisinde üye ülkelerin dünya ekonomisindeki konumlarını iyileştirmek, ticari ilişkileri çeşitlendirmek ve üye ülkelere yeni imkanlar yaratmak için önemli tartışma platformları oluşturduğuna işaret eden Işık, “Bunlarla birlikte, D-8 üyesi ülkeler arasındaki ticaret hacmi her geçen yıl artmış; 1997 yılında yaklaşık 15 milyar Dolar olan ticaret hacmi 2011 yılında 130 milyar Dolara yükselmiştir. Sadece bu gösterge bile ülkelerimiz arasında başlayan D-8 işbirliği sürecinin başarısını göstermesi bakımından önemlidir” bilgisini verdi.
Işık, üye ülkeler arasında gerçekleşen ticaretin bu ülkelerin toplam dış ticaret hacimleri içerisindeki payının 2000’li yıllarda yüzde 4 iken, 2011 yılında yüzde 8 düzeyine çıktığına işaret ederek, D-8’in 2008-2018 yol haritasına göre bu oranın -20’ler seviyesine gelmesinin hedeflendiğini aktardı.
“D-8 çatısı altında yürütülen sanayi alanındaki işbirliğini somut projelerle hayat geçirmeye ve daha ileri noktalara çıkarmaya ihtiyaç var” diyen Işık, şöyle devam etti:
“Malumunuz olduğu üzere biz Türkiye olarak bir proje başlatmış bulunuyoruz. Yerli otomobil üretimi için hazırlıklarımız sürmektedir. Ben D-8 ülkelerini bu çerçevede daha fazla inisiyatif almaya ve işbirliklerimizi geliştirmeye davet ediyorum.
Hemen hemen tüm ‘Görev Gücü Toplantıları’ sonucunda, D-8 üyesi ülkelerin şirketleri arasında işbirliğinin gelişmesi için bir arayüz ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Bu çerçevede, Türkiye olarak, tüm sanayi sektörlerini kapsayan, üye ülkelerin ortak iş yapma isteğinde olan firmalarının kendilerini ve ürünlerini tanıtabileceği bu arayüzü, diğer bir ifadeyle, bu web tabanlı platformu kurarak D-8 üyesi ülkelerin hizmetine sunabiliriz.Sanayilerimizin uluslararası rekabetini artırmak için yüksek nitelikli işgücüne ihtiyacımız var. Bu doğrultuda D-8 üyesi ülkeler arasında yeni mezun mühendislere yönelik İş yerinde Uygulamalı Endüstriyel Eğitim Programı oluşturabiliriz. Bir protokol ile bu programın detaylarını oluşturabiliriz.”
Sanayi Genel Müdürü Kılıçaslan D-8 Türkiye Daimi Temsilcisi olarak atandı
Daha önceki bakanlar toplantısında alınan karar doğrultusunda, sanayi alanındaki işbirliği projelerinin takibi ve başarısı için Sanayi Genel Müdürü İbrahim Kılıçaslan’ı D-8 Türkiye Daimi Temsilcisi olarak atadığını açıklayan Bakan Işık, bu bağlamda diğer üye ülkelerden de daimi temsilcilerini atamalarını talep etti.
Özel sektör kuruluşlarının ve iş dünyası temsilcisi olan örgütlerin, D-8 şemsiyesi altındaki çalışmalara ve projelere aktif katılım sağlamalarının çok önemli olduğunu vurgulayana  Işık, “Bizlerin işbirliğini geliştirmeye yönelik kararlar alması tek başına yeterli değildir. Özel sektörün bu işbirliği projelerini sahiplenmesi ve desteklemesi ve hayata geçirmek için çaba göstermesi ‘olmazsa olmaz’ bir durumdur” ifadelerini kullandı.
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak,  bizler ilgili kuruluşlarımızın ve iş adamlarımızın D-8 kapsamındaki işbirliği projelerine katkı ve katılım sağlamasını aktif biçimde destekliyoruz ve teşvik ediyoruz” diyen Işık, şunları kaydetti:
“Bu noktada sanayi işbirliği alanında ülkelerimizde istihdamın ve üretimin ana unsurlarından olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin D-8 çalışmaları kapsamında daha etkin rol almalarının önünü açmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda ortaya konulacak işbirlikleri ülkelerimizin kalkınmasına doğrudan etkide bulunacaktır.Sözlerime son vermeden önce 15-16 Mayıs 2014 ve 27-28 Ağustos 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen ‘Akil Adamlar Grubu Toplantıları’nda alınan kararların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bu toplantılarda D-8 Şartının bir an evvel yürürlüğe konulması, sektörel bazda ülkelerin koordinatör rollerini üstlenmeleri, bütçenin artırılması ve bir fon oluşturulması, sekretaryanın güçlendirilmesi, D-8 iş konseyi tesis edilmesi, özel sektörle ilgili anlaşmaların (tercihli ticaret, Vize, vs) uygulanması, Ticaret ve Kalkınma Bankası kurulması, 2015 sonrası kalkınma planı hazırlanması ve diğer kararlarının hayata geçirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz.”
Bakan Işık, toplantıya aralarında kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 50 kişilik bir heyetle katıldı.