Devlet Personel Başkanlığı bütçesi hakkında konuşma

Eylül 2, 2010  

Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri

Devlet Personel Başkanlığının 2009 yılı bütçesi üzerinde Ak Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesile ile yüce meclisi saygı ile selamlıyorum.

Devlet Personel Başkanlığı 1960 yılında 160 sayılı kanunla kurulmuş; 1984 yılında 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yapılandırılarak daha etkin ve verimli hizmet vermesi amaçlanmıştır.

Devlet Personel Başkanlığı:

Devlet teşkilatının ve kamu personel rejiminin

  • Günün şartlarına uygun olarak geliştirilmesi ve gerektiğinde yeniden yapılandırılması;
  • Kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı,verimli ve düzenli olarak yürütülmesi
  • Memurlar ve diğer kamu görevlilerine ilişkin hukuki ve mali düzenlemelerin yapılması konusunda belirleyici konuma sahip önemli bir kamu kurumumuzdur.

Devlet Personel Başkanlığı;

personel mevzuatının uygulanmasında birliğin sağlanması,

Siyasi partiler parti programlarında, iktidara geldiklerinde izleyecekleri temel politikaları belirtirler.Bir siyasi partinin başarısı programını hayata geçirme oranı ile de ölçülür.

Bakınız;Ak Parti olarak parti programımızda ne dedik.?

Ak Parti iktidarı:

Hizmet gereklerine göre oluşturulacak norm kadrolara atamayı objektif kıstaslara göre yapacaktır.

Kamu personelinde kariyer ve liyakat esasını temel alacak ve eleman alımlarını bu kıstasa göre yapacaktır.

Kamu personeli arasında işçi ve memur ayırımının sebep olduğu olumsuzlukların ortadan kaldırılması için gereken yasal düzenlemeleri yapacaktır.

Aynı veya benzer işler için aynı ücret ödenecek eşit işe eşit ücret ilkesi gerçekleştirilecektir.

Peki ne yaptık.?

Bütün kamu kurumlarına personel alımında KPSS sınavını esas alan politikayı geliştirerek uygulamaktayız.

Bu noktada özellikle şunu vurgulamak isterim ki ; KPSS sınavlarında mesleki bilgi ve birikimi daha ağırlıklı olarak değerlendirmeye alan bir yaklaşımın benimsenmesi yerinde olacaktır.

Artık ilk atamalar puan esasına göre, elektronik ortamda, canlı yayında ve noter huzurunda yapılmakta, nakiller ülke ihtiyaçlarına uygun olarak objektif kriterlere göre gerçekleştirilmekte, görevde yükselme ancak ÖSYM tarafından yapılan sınavlarla mümkün olabilmektedir.

Eşit işe eşit ücret ilkesi iktidarımız tarafından adım adım uygulamaya konulmuş , 15 AĞUSTOS 2008 tarihinde memurlara ek ödeme kararnamesi çıkartılmıştır.

Bunun sonucunda örneğin öğretmen 112 YTL, teğmen 132 YTL , polis 161 YTL, araştırma görevlisi 171 YTL, mühendis ise 264 YTL ek ücret almıştır.

Hedefimiz kamu personeli arasındaki ücret adaletsizliğini tamamen ortadan kaldırmaktır.

Kamu personelini enflasyona ezdirmedik, ücretlerinde ve özlük haklarında sürekli iyileştirmeler yaptık.

Yıllardır ödenmeyen NEMA ve KEY ödemelerini iktidarımız gerçekleştirdi..

Uzun yıllardır kamuda mevsimlik veya geçici işçi statüsünde çalışan 220 bin işçimize hiçbir ayrım gözetmeksizin kadro imkanı sağladık.

Hep birlikte yaptığımız sosyal güvenlik reformu ile memur ve işçi arasındaki olumsuzlukları Anayasa Mahkemesi kararlarını da dikkate alarak gidermeye çalıştık.

Daha burada zaman darlığından dolayı sayamadığım pek çok icraat partimizin kamu çalışanlarına verdiği önemin ve değerin göstergesidir.

Bu vesile ile tüm kamu çalışanlarımıza, tüm milletimize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk,barış ve huzur dolu bir yıl diliyorum.

2009 bütçemizin ülkemize ve milletimize hayırlı olması temennisi ile yüce meclisi saygıyla selamlıyorum.