“DÜNYA İHRACATINDAN DAHA FAZLA PAY ALACAĞIZ”

Aralık 18, 2014  

Bakan IŞIK: “Amacımız, sanayisiyle dünya ihracatından daha fazla pay alan, özgün tasarımlı, yüksek katma değerli ürünleri çoğaltmak ve çevreye duyarlı bir sanayi anlayışına geçişi hızlandırmaktır”

 

Başlıksız-3

 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, bakanlık olarak amaçlarının “sanayisiyle dünya ihracatından daha fazla pay alan, özgün tasarımlı, yüksek katma değerli ürünleri çoğaltmak ve çevreye duyarlı bir sanayi anlayışına geçişi hızlandırmak” olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulu’nda, Sağlık Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bağlı  kuruluşların 2015 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık, gelinen noktada Türkiye’nin, yapısal reformları önemli ölçüde tamamladığını, kamu mali dengelerini oturttuğunu, bütçe açıklarını kontrol altına aldığını ve güvenle yoluna devam ettiğini söyledi.
Ekonominin 2008 küresel krizi dahil, pek çok testi başarıyla geçtiğini ifade eden Işık, “2008-2009 yıllarında küresel piyasalarda yaşanan krizden en az hasarla çıkmamızın en önemli sebebi, Türkiye’deki sanayi sektörüdür. Ekonomimiz üretime dayalı olmasaydı, 2008’de bu ülke 2001 krizinden çok daha büyük bir krizi yaşardı. Eğer ekonomimizdeki imalat sanayisinin gücü olmasaydı 2008 krizi Türkiye için de maalesef pek çok komşumuzda olduğu gibi bir kabusa dönebilirdi” dedi.
Işık, şunları kaydetti:
“2003-2013 yılları arasındaki 11 yıllık dönem incelendiğinde, sanayi sektörü, özellikle imalat sanayisi, ülke büyümesinden daha hızlı bir büyüme yakaladı. Özellikle imalat sanayisi büyümeye adeta yön verdi. Geçen 11 yıllık zamanda Türkiye ortalama yüzde 5 büyürken imalat sanayimiz yüzde 5,8 büyüdü. Özellikle bu yıl beklentimizin altında gerçekleşen ülke büyümesi 2,8 ama imalat sanayisinin büyümesi yine 3,5. İmalat sanayisi aslında bizim toplam büyümemizi de sağlayan önemli bir faktör.
Ülkemizin Ar-Ge, yenilik ve teknoloji geliştirme politikalarında ihracat odaklı, stratejik ve öncelikli bir yaklaşım benimseyerek bir paradigma değişikliği yapmış bulunuyoruz. Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik faaliyetlerini teşvik etmek üzere ciddi destekler veriyoruz ancak bu destekleri verirken kamu kaynağının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak için etki değerlendirme çalışmalarını da önemsiyoruz.
Bakanlık olarak amacımız sanayisiyle dünya ihracatından daha fazla pay alan, özgün tasarımlı, yüksek katma değerli ürünleri çoğaltmak ve çevreye duyarlı bir sanayi anlayışına geçişi hızlandırmaktır. Bu amaçla ‘3Y’ olarak özetlediğimiz yerli, yenilikçi ve yeşil üretim anlayışını tüm sanayimizin en önemli önceliği haline getirmek gayreti içerisindeyiz.”
“Sektörel istişare toplantıları”
 Bakanlık olarak sanayi sektörlerinin rekabet gücünü artırmaya katkı sağlayacak sektörel istişare toplantıları ve strateji oluşturma faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Işık, bu bağlamda sektörlerin çatı kuruluşları ve temsilcileriyle yapılan toplantılarda sektörlerin mevcut durumları, gelecek vizyonu, atılması gereken adımları tartıştıklarını, kararları aldıklarını kaydetti.
2015-2018 yıllarını kapsayacak yeni Sanayi Strateji Belgesi’ni hazırladıklarını, bunu önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını bildiren Işık, “Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştıracak en önemli unsur reel sektörün göstereceği performans” dedi.
Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sanayi sektörünün diğer sektörlere göre karlılığa ve istihdama daha fazla katkı sağladığını görüyoruz. Ölçek büyümesinin, üretimde teknoloji düzeyinin yükselmesinin, Ar-Ge, tasarım ve ihracat yapmanın, karlılığı anlamlı şekilde artırdığını görüyoruz. İmalat sanayinin faaliyet karlılığı, yüzde 5,9 ortalamayla tüm sektörlerin faaliyet karlılığı ortalaması olan yüzde 3,9’un üzerinde. Ayrıca, 2007-2012 dönemi için AB ülkeleriyle mukayese ettiğimizde karlılıkta birçok AB üyesi ülkeden daha iyi durumda olduğumuzu özellikle tespit ettik.”
Şirketlerin borçluluğuna yönelik endişe edecek bir durum olmadığını ifade eden Işık, “Otomotiv sanayisinde araç hafifletme, çevre ve tüketici dostu araçlar, yeni malzemeler ve yeni teknolojiler konusunda çalışmalar her geçen gün daha da yoğunlaşmaktadır. Tamamını kendimizin yaptığı, patenti, lisansı ve markası Türkiye’ye ait olan yerli bir marka aracın 2020 yılından önce yollarımızda olmasını hedefliyoruz yani yerli otomobili 2020’den önce Allah’ın izniyle yapacağız” diye konuştu.