ENDONEZYA HEYETİNİ KABUL

Mayıs 10, 2013  

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Endonezya Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Eğitim, Kültür, Turizm, Yaratıcı Ekonomi, Milli Kütüphane, Gençlik ve Spordan sorumlu heyeti Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Toplantı Salonu’nda kabul etti.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Fikri Işık, Endonezya Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Eğitim, Kültür, Turizm, Yaratıcı Ekonomi, Milli Kütüphane, Gençlik ve Spordan sorumlu parlamento heyetini TBMM çatısı altında görmekten ve ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Türkiye ve Endonezya İki Başarılı Örnek

Komisyon Başkanı Fikri Işık, “Dünyada demokrasi ve İslam’ı birbiri ile bağdaştırmak istemeyenlerin karşısında verebileceğimiz en güzel iki örnekten biri Türkiye bir diğeri ise Endonezya’dır” dedi.

Kabulde, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerini tanıtan Komisyon Başkanı Fikri Işık yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

” İslam dünyasında demokratik kurumların oluşması ve demokrasinin gelişmesi noktasında iki örnek ülke Türkiye ve Endonezya’dır. Dünyada demokrasi ve İslam’ı birbiri ile bağdaştırmak istemeyenlerin karşısında verebileceğimiz en güzel iki örnekten biri Türkiye bir diğeri ise Endonezya’dır.

Bu demokratik kültürümüzün ve demokratik kurumlarımızın güçlenmesi ile birlikte bu noktada her zaman işbirliği yapma arzumuzu ifade etmek isteriz çünkü dünyaya verilebilecek çok önemli bir mesaj ve dünyanın geleceği açısından da son derece önemli bir noktadır. Bu iki ülkede mevcut olan demokrasi ve demokratik kurumların gelişimi dünyanın geleceği açısından da önemli bir noktadır” dedi.

Kültürel Değerlerimizi Korumak ve Gelecek Kuşaklara Aktarmak Çok Önemli

Konuk heyetin Türkiye’nin Kültür politikası, yasal düzenlemeler ve bu alandaki çalışmaları hakkında sordukları sorular üzerine Işık ”Kültür birkaç yılda oluşan bir olgu değildir. Binyılları ve yüzyılları gerektiren bir olgu olduğu için en önemli nokta kültür değerlerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktartılmasıdır. Kültürel değerlerin gerek korunması gerek geliştirilmesi açısından Türkiye’de devlet, özel sektör ve sivil toplum örgütleri birlikte çalışmaktadır. Soyut ve somut kültürel miraslarımızın korunması için yurtiçi ve yurtdışında çok ciddi çalışmalar yapıyoruz Bununla görevli birçok kamu kuruluşumuz bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse bunların başında Kültür Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve özellikle yurtdışındaki kültürel varlıklarımızın korunması ve geliştirilmesi ile ilgili de TİKA Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü gibi pek çok kamu kurumumuz var. Ayrıca yerel yönetimlerimizin de bu alanda ciddi çalışmaları oluyor Meclis olarak da tüm bu faaliyetlerin düzenlemesi ile ilgili yasal düzenlemeleri yerine getiriyoruz.” dedi

Komisyon Başkanı Fikri Işık, konuk parlamento heyetine komisyonun görevleri ve çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Türkiye’ye Teşekkür

Konuk heyet Başkanı Zulfadli ise yaptığı kısa konuşmada komisyon üyelerini tanıtarak komisyonun görevleri ve çalışma alanları hakkında bilgi verdi. Endonezya’da hazırlıklarını sürdürdükleri Kültür ile ilgili kanun konusunda Türkiye’nin tecrübelerini dinlemek ve öğrenmek için TBMM’yi ziyaret ettiklerini söyledi. Türkiye örneğinin kendileri açısından çok önemli olduğunu ifade etti. Ayrıca 2004 yılında yaşanan Tsunami felaketinde Türkiye’nin millet ve devlet olarak gösterdiği yardımlardan dolayı da teşekkür etti.

Olimpiyat Adaylığına Destek

Işık konuşmasının sonunda Türkiye’nin 2020 Olimpiyat adaylığı, İzmir Expo 2020 adaylığı ve UNESCO Dünya mirası komitesi adaylığı konusunda kardeş ülke Endonezya’nın desteğini istedi.