Gaziler dağında spor keyfi

Eylül 2, 2010  

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık; her Perşembe sabahı Gebze’de yürüyen üyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na eşlik etti. AK Parti Gebze İlçe Başkanı Yılmaz Bayram, mahalle muhtarları ile çevre mahallelerden vatandaşların da katıldığı yürüyüşten sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde kahvaltı yapıldı. 


 SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN SPOR


AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, “Şehir hayatının getirdiği stresi, monotonluğu en aza indirmek ve sağlıklı bir yaşam için açık havada spor yapma imkanı sunmak, artık yerel yönetimlerin bir görevi haline gelmiştir. Özellikle ev hanımların Büyükşehir belediyemiz tarafından yapılan parklar, yeşil alanlar da artık oturdukları yerlere yakın olan spor alanlarını kullanabiliyorlar” dedi.

 


 

MAHALLERE YAYILACAK


Yürüyüş öncesinde katılımcılara ısınma hareketleri yaptıran Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, sağlıklı yaşam için her yaşta spor yapılmasına dikkat çekti. ‘’Kocaeli’de sporu artık mahallere yayıyoruz’’ diyen Başkan Karm
hak sahipliği süresinden düşülecek. Bu kapsamdakiler için kısa vadeli sigorta
kolları prim oranı, yüzde 1 olarak uygulanacak.

Söz konusu primlerin, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmesi için
işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılar için yasa uyarınca aylık prim ve hizmet
belgelerinin yasal süresi içerisinde, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) verilmesi ve
prime esas alt kazanç sınırı ve prime esas kazanç arasındaki fark ile işsizlik
sigortası primlerinin SGK’ya ödenmiş olması gerekecek. İşverenler, aynı dönem
için ve mükerrer olarak bu destekten yararlanamayacak. Bu düzenleme, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmayacak.

2009 yılının Nisan ayına ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen
sigortalı sayısına ilave olarak, 31 Aralık 2009 tarihine kadar işe alınan ve
fiilen çalıştıranlar için, alt sınır üzerinden işveren prim hisseleri 6 ay
süreyle İşsizlik Sigortası Fonundan ödenecek. Bunun için işe başlama tarihinden
önceki 3 ay içinde aynı işverende çalışmamış olma koşulu aranacak. Ayrıca,
düzenlemeden yararlanma ve başvuru süresinin 6 aya kadar daha uzatılması
konusunda Bakanlar Kuruluna yetki veriliyor.

“GAP’A İŞSİZLİK FONUNDAN KAYNAK”

Yasayla, Güneydoğu Anadolu Projesine (GAP) kaynak aktarılıyor. 2009
yılına münhasır olmak üzere; İşsizlik Fonunun nema gelirlerinden dörtte üçü
bütçeye gelir kaydedilecek. Bu tutarın, Yüksek Planlama Kurulu kararına istinaden GAP kapsamındaki yatırımlar öncelikli olmak üzere, ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere ilgili idare
bütçelerine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkili olacak. Bu ödenekler, 2009 yatırım programı ile ilişkilendirilecek.

Fon tarafından tahsil edilecek nema gelirlerinin 2010 yılında dörtte üçü,
2011 ve 2012 yıllarında dörtte biri, ilgili yıl genel bütçelerinde bütçe gelir
tahmini olarak yer alacak.

Teşvik edilen yatırımlara bağlı olarak, istihdam edilen işçilerin sigorta
primlerinin işveren hisselerinin tamamına kadar olan kısmı, belirli bir süre
Hazine tarafından karşılanacak. Yatırımın konusuna, büyüklüğüne ve bulunduğu
illerin gelişmişlik seviyesine göre uygulama süresi, karşılama oranı ve kapsam;
yatırımın sektörü, büyüklüğü ve bulunduğu ile göre Bakanlar Kurulu tarafından
belirlenecek.