Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bütçesi Hakkında Konuşma

Eylül 2, 2010  

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün 2010 yılı bütçesi üzerinde Ak Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesile ile yüce Meclisi saygı ile selamlıyorum.

Çağımızın en önemli değerinin bilgi olduğu düşünüldüğünde; bir ülkenin de en önemli zenginliğinin iyi yetişmiş, bilgili, nitelikli, donanımlı ve erdemli insan kaynağı olduğu açıktır.

Nüfusu gittikçe yaşlanan Avrupa ile yarışan Türkiye’nin bu noktadaki en önemli ve en büyük gücü gençliğidir.

Gençlik ülkenin sadece zenginliği değil, aynı zamanda dinamizminin ve değişim potansiyelinin kaynağıdır. Dolayısıyla genç nüfusa sahip olmak Türkiye için çok büyük bir imkandır.

Bu bilinçle toplumun gençlere, gençlerin de Türkiye’ye güvenini sağlamayı en önemli öncelikleri arasına alan partimiz iktidara geldiği günden bugüne kadar parti programında belirttiği pek çok hedefi hayata geçirmiştir.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;

Ak Parti iktidarı döneminde gençlerimizin daha iyi ve kaliteli eğitim alması için tüm imkanlar seferber edilmiş, Cumhuriyet tarihinde ilk defa eğitim bütçesi savunma bütçesinin önüne geçmiş hatta 2 katına ulaşmıştır.

Daha çok gencimizin üniversite eğitimi alması için bir taraftan tüm illerde üniversite kurulmuş diğer taraftan mevcut üniversitelerin kontenjanları arttırılmıştır. Türkiye’nin her tarafına modern yurtlar yapılmış, her isteyene burs veya kredi verilmiş, her isteyen öğrenciye verilen miktar’da 4 katına çıkarılmıştır.

Öte yandan yeterli düzeyde eğitim alamamış, mesleği olmayan gençlerimize İşkur’un önderliğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla hatta sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde meslek edindirme programları düzenlenmiş pek çok gencimiz önce meslek sonra iş sahibi yapılmıştır. Gençlerimizin meslek sahibi olmasına yönelik bu çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir. Amacımız tüm gençlerimizin meslek ve iş sahibi olmasını sağlamaktır.

Aynı zamanda gençlerimizin siyasal hayata katılımını sağlayan başta anayasa değişikliği olmak üzere pek çok düzenleme ve çalışma yapılmış, gençlerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik adımlar atılmıştır.

Bu bağlamda 81 ilimizde ve büyük ilçelerimizde gençlik merkezleri kurulmuş, gençlik klüplerine mali destek sağlanmış, gençlere ücretsiz kültür hizmetleri sunulmuş, gençlerin birbirlerin daha yakından tanımaları ve kaynaşmaları amacıyla kamplar düzenlenmiş, gençlerimizin tarihini ve kültürünü daha yakından tanıması için pek çok gezi ve etkinlik organize edilmiştir.

Avrupa Komisyonu ile ortak çalışmalar yapılmış, pek çok ülke ile gençlik değişim programları düzenlenmiş, Türkiye’nin dünyanın en önemli merkezlerinden biri olduğu gerçeğinden hareketle dünya gençliğinin Ankara’da toplanması sağlanmıştır.

Genç girişimcilere kendi işlerini kurma ve geliştirme noktasında çok önemli destekler verilmiş, 29 yaş altındaki gençlerin ilave istihdamı halinde sigorta primlerini devlet üstlenmiştir.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;

Dünyanın ve Türkiye’nin değişen ve gelişen şartları dikkate alınarak yeni bir spor politikası oluşturulmuş, spor hizmetlerinin verilmesinde yerel yönetimlerin ağırlığı arttırılmış, çıkarılan yasa ile sponsorluk özendirilmiş, bunun sonucunda spora ayrılan kaynaklar önemli ölçüde artmıştır. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüz, İl Özel İdarelerimiz, sponsorlarımız ve özellikle Belediyelerimizin etkin işbirliğiyle tesisleşmede tarihi başarılar elde edilmiştir.

Tüm bu çalışmaların sonucunda 2003 yılında 405 bin olan lisanslı sporcu sayısı neredeyse 4 kat artarak 1 milyon 600 bini geçmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nca ve Futbol Federasyonu’nca verilen lisanlar dikkate alındığında bu rakam 2.432.025 ulaşmıştır. Ancak bu rakamlar kesinlikle yeterli değildir. Lisanlı sporcu sayısının Avrupa Birliği ortalamalarını yakalaması en önemli hedefimizdir.

Tüm bunların sonunda 2009 aralık ayı itibariyle Dünya, Avrupa, Akdeniz ve Balkan şampiyonaları, uluslar arası turnuvalar ve özel olimpiyatlarda 775 altın, 693 gümüş, 840 bronz olmak üzere toplam 2308 adet madalya kazanılmıştır.

İktidarımız döneminde Türkiye tam bir spor organizasyonları cenneti haline gelmiştir. Voleyboldan yüzmeye, futboldan atletizme pek çok Avrupa ve Dünya şampiyonası organizasyonları başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Önümüzdeki süreçte kararı verilmiş dev organizasyonların hazırlıkları sürdürülmekte olup, 2010 Dünya basketbol şampiyonası, 2011 Erzurum Üniversiad kış spor oyunları, 2011 Trabzon Avrupa gençlik oyunları gibi 30 adet dünya ve Avrupa şampiyonası ülkemizde yapılacaktır. Ayrıca 17 adet önemli uluslar arası organizasyona Türkiye olarak talip olduk. Bu konuda en önemli hedefimiz 2020 yılınki olimpiyat oyunlarını Türkiye’de yapmaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;

Son olarak gençlik çalışmaların sporun gölgesinde kalmaması ve gençliğe yönelik çalışmalara daha fazla zaman imkan ve kaynak aktarılabilmesi için gençlik ve spor genel müdürlüğünün 2 ayrı genel müdürlük haline getirilmesini gerekli ve faydalı buluyor bu konuda başlatılan çalışmaları desteklediğimizi ifade etmek istiyorum.

Her açıdan başarılarla dolu bir yıl geçirmek dilek ve temennisiyle, 2010 yılı bütçesinin şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diler yüce meclise saygılar sunarım.