HEDEFİMİZ GÜÇLÜ TOPLUM GÜÇLÜ TÜRKİYE

Aralık 11, 2011  

Ak Parti Kocaeli Milletvekili, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu sözcüsü Fikri Işık TBMM’de Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerinde Ak Parti grubu adına konuşma yaptı.

Işık konuşmasında:

“Sayın Başkan; Değerli Milletvekilleri

Milli Eğitim Bakanlığının 2012 bütçesi üzerinde Ak Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesile ile yüce meclisi saygıyla selamlıyorum.

Küresel krizin etkilerinin devam ettiği, özellikle Avrupa’yı derinden etkilediği, pek çok gelişmiş ülkenin kamu yatırımlarını azalttığı, memur ve emekli maaşlarını dondurduğu veya düşürdüğü, eğitim harçlarını arttırdığı bir dönemde 2012 yılı bütçe kanun tasarısını görüşüyoruz.

Böyle bir dünya konjonktüründe sevindirici ve gurur verici olan Türkiye’nin büyümeye, üretmeye ve istihdam sağlamaya devam ederek gelişmiş ülkelerden olumlu bir şekilde ayrışmasıdır.

EĞİTİM BÜTÇESİ BU YIL %14’8 ARTIYOR

Özellikle Avrupa’nın eğitim bütçelerinde ciddi kesinti yaptığı bu dönemde eğitim bütçesini %14,8 arttıran bir iktidara mensup olmaktan dolayı kıvançlıyız.

“Güçlü Toplum; Güçlü Türkiye”  hedefimizin gerçekleşmesinde hiç kuşku yok ki en önemli hizmet alanımız eğitimdir.

Bu hedefi gerçekleştirmek için göreve geldiği günden beri gece gündüz çalışan Ak Parti iktidarı bugüne kadar önemli başarılara imza atmıştır.

Eğitimin fiziki ve teknolojik altyapısı geçmişle mukayese edilemeyecek ölçüde iyileştirilip geliştirildi.

Eğitime tüm bireylerin erişiminin sağlanması ve eğitimde fırsat eşitliğinin gerçekleşmesi için, diğer bir ifade ile ülkemizin dar gelirli ve yoksul insanlarının eğitim olanaklarından en geniş anlamda yararlanması için her türlü tedbir alındı. Tüm imkanlar seferber edildi.

Okuyan, anlayan, kavrayan, yorumlamayan, analiz ve sentez yapan, değerlendirme yapan bireylerin yetişmesi için öncelikle müfredat değiştirildi. Muhakemeyi, bilgiye ulaşmayı, öğrendiğini uygulamayı esas alan yeni bir anlayış hayata geçirildi.

EĞİTİMDE KALİTE ÖNEMLİDİR

Eğitimde nitelik, yani kalite en az nicelik kadar önemlidir. Eğitimde kalitenin arttırılması öncelikle eğitim altyapısının, fiziki şartların ve eğitim aktörlerinin yeterliliği ve donanımı ile çok yakından ilgilidir. Burada zaman darlığından dolayı sayamayacağım, eğitimin kalitesinin arttırılmasına yönelik pek çok çalışma yapıldı, pek çok adım atıldı.

 

AK PARTİ’NİN HEDEFLERİ

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma” ideali ve bu ideali gerçekleştirmek için partimizin ortaya koyduğu 2023 vizyonu çerçevesinde daha yapacak çok işimiz var.Bu noktada partimizin Milli Eğitim Bakanlığı açısından hedeflerini kısa başlıklarla sizinle paylaşmak istiyorum.

-Eğitimde çağın en gelişmiş teknolojilerin kullanılması. Elektronik ortamdan azami şekilde yararlanılması.

-En kısa zamanda 81 ilde okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi

-Okullaşma oranlarında ilköğretimde %100, ortaöğretimde  %85’e ulaşılması

Mesleki eğitimin ortaöğretimdeki payını %65’e çıkarılması

-Tüm iller için derslik başına düşen öğrenci sayısının ilk ve ortaöğretimde en fazla 30 olması

Engelli dostu eğitim ortamlarının oluşturulması

Geleneksel, yerel ve modern mimariyi sentezleyen, yavrularımızın içinde mutlu olduğu eğitim mekanlarının inşa edilmesi.

Burs, yurt ve parasız yatılı imkanlarının arttırılarak sürdürülmesi

-Dar gelirli ve yoksul vatandaşlarımıza daha fazla kamu kaynağı ayırabilmek için eğitimde özel öğretim kurumlarını özendirici düzenlemeler yapılması.

Uluslararası Öğrenci Başarı Değerlendirmesi(PİSA) sonuçlarında ülkemizin en başarılı 10 ülke arasında yer almasının sağlanması.

BÜTÇEDE EN BÜYÜK PAY EĞİTİME

Tüm bu hedeflere bağlılığın, samimiyetin, iradenin ve kararlılığın en önemli göstergesi iktidar dönemimiz boyunca bütçeden eğitime ayrılan paylardır.

Dokuz yıldır olduğu gibi 2012 yılında da bütçeden en büyük payı eğitim almıştır. 56,3 milyar TL’lik toplam eğitim bütçesi sadece Ak Parti iktidarlarının değil cumhuriyet hükümetlerinin de rekorudur.

Bugün bölgemizin tartışmasız en önemli gücü haline gelen ve küresel güç olan yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye’nin dünya ticaretinde hak ettiği payı alması ve etkinliğinin artması açısından gençlerimizin en az yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilmesi çok önemlidir.  Yabancı dil eğitiminin bu bağlamda ele alınmasını önemini vurgulamak isterim.

Bütçenin hazırlanmasında sayın bakanımıza ve tüm çalışma arkadaşlarına, plan-bütçe komisyon üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

2012 bütçesinin milli eğitim camiamıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor yüce meclisi saygıyla selamlıyorum” dedi.