HEDEFİMİZ YÜKSEK TEKNOLOJİ SEVİYESİNE GEÇMEK

Aralık 15, 2014  

Başlıksız-2

Son 12 yılda ülke olarak üretim yapımızda düşük teknoloji düzeyinden orta teknoloji düzeyine geçiş yaptık ve bu alanda büyük başarı elde ettik”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, ”Son 12 yılda ülke olarak üretim yapımızda düşük teknoloji düzeyinden orta teknoloji düzeyine geçiş yaptık ve bu alanda büyük başarı elde ettik” dedi.
Işık, TÜPRAŞ fuel oil dönüşüm tesislerinin açılış töreninde, ülkenin ekonomideki en önemli sorununun, dış ticaret açığından kaynaklı cari açık olduğunu belirterek, TÜPRAŞ’ın dışa bağımlılığın azaltılmasına ve cari açığın düşürülmesine katkı sağlayacak yatırımının ülke ekonomisi ve sanayisi açısından son derecede önemli olduğunu söyledi.

Stratejik sektörlerdeki yatırım planlamalarının kendileri açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Işık, bu sektörlerin başında rafineri, demir çelik ve kimyanın geldiğini kaydetti.

Işık, bu sektörlerin diğerlerine yüksek girdi sağlayan stratejik öneme haiz olduğunu vurgulayarak, ”Bu nedenle bu sektörlerdeki yatırım kararları, diğer tüm sektörlere girdi sağlayan ara malı ürünleri de dikkate alınarak planlanmalıdır” ifadesini kullandı.

Işık, şöyle konuştu:

”Demir çelik sektöründe yassı ve uzun mamullerde ülkemizde arz ve talep dengesizliği vardı. Uzun ürünlerde arz fazlalığı, yassı ürünlerde ise arz yetersizliği nedeniyle dış ticaretimizde açık oluşuyordu. Aynı zamanda yassı ürünlerde ithalat, bu ürünleri üretiminde kullanan firmalarımızın rekabet gücü üzerinde baskı oluşturuyordu. Son yıllarda hükümet olarak desteklediğimiz yassı ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar, büyük ölçüde arz-talep dengesizliğini ortadan kaldırdı.

Benzer durum, ülkemizde rafineri sektörü için de geçerli olup, benzin, fuel oil gibi ürünlerde üretim fazlası, motorin gibi ürünlerde ise üretim açığı söz konusudur. Motorin, ülkemiz akaryakıt sektöründe en çok tüketilen üründür ve tüketimi üretiminin 3 katı olup, ülkemiz net ithalatçı konumundadır. Motorine göre benzinde ise tüketim yıllar itibarıyla azalmakta olup, üretimin yüzde 60’ı ihraç edilmektedir.”

Fuel oil dönüşüm ünitelerinin katma değeri düşük ve tüketilmeyen fuel oil, asfalt gibi siyah ürünleri yüksek katma değerli ve tüketimi artan motorin, benzin, jet yakıtı, LPG gibi beyaz ürünlere dönüştürecek yüksek yatırım maliyetli tesisler olduğuna dikkati çeken Işık, TÜPRAŞ yönetimince arz-talep dengesine göre üretim konfigürasyonunu sağlamak üzere 2008 yılında fuel oil dönüşüm yatırım kararı alınmış olmasının, ülkede bu alandaki arz ve talep dengesizliğinin giderilmesine büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

”Bu tesis, yaklaşık 3 milyar dolar yatırım maliyetiyle ülkemizde günümüze kadar tek kalemde yapılan en büyük sanayi tesisi yatırımı özelliği taşımaktadır. Tesisin faaliyete geçmesiyle 500 nitelikli çalışan istihdam edilmiş olacaktır. Yatırım teşvikleri kapsamında desteklenen, cumhuriyet tarihinin en büyük sanayi yatırımı olan bu proje, Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi’ne sahip büyük ölçekli bir yatırımdır. Bakanlık olarak bu yıl uygulamaya aldığımız Girişimci Bilgi Sistemi verilerine göre, ülkemizde rafineri sektörü 2013 yılında 46 milyar lira ciro değeriyle toplam imalat sanayi içinde yüzde 5,1’lik paya sahiptir.

Rafineri sektörü, kullandığı ham madde gereği yüzde 14 yerlilik oranıyla imalat sanayisi içinde en düşük yerlilik oranına sahip sektördür. Açılışı yapılan bu tesisin, sektörün yerlilik oranının yükselmesine katkı vereceğini düşünüyorum. Yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı, çevreye duyarlı ve dışa bağımlılığımızı azaltacak bu tesisin, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.”

”Son 12 yılda ülke olarak üretim yapımızda düşük teknoloji düzeyinden orta teknoloji düzeyine geçiş yaptık ve bu alanda büyük başarı elde ettik” diyen Işık, ”Bundan sonraki dönemde ise üretim yapımızda orta yüksek ve yüksek teknolojiye geçiş yapmak istiyor, planlarımızı ve politikalarımızı bu hedef doğrultusunda oluşturuyoruz” şeklinde konuştu.