IŞIK”REKABET İÇİN NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ ÇOK ÖNEMLİ”

Nisan 2, 2013  

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor KomisyonuBaşkanı KocaeliMilletvekiliFikriIşık Ankara’da Erdemli Yöneticiler Akademisi’nin konuğu oldu.

Eğitim Sisteminde Uygulanan Yeni Politikalar

Ankara’da eğitim ve diğer alanlardaki yöneticilerin oluşumu ile faaliyet gösteren Erdemli Yöneticiler Akademisi’nin 15 günde bir düzenlediği programların konuğu TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor KomisyonuBaşkanı FikriIşık oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halit Etyemez de katıldığı programda Işık “Eğitim Sisteminde Uygulanan Yeni Politikalar” konulu bir konuşma yaptı.

Işık ”Zorunlu Eğitimi 12 Yıla Çıkardık”

Işık konuşmasında ”Dünya’da rekabetin en önemli gereksinimlerinden biri nitelikli insan gücüdür. İnsan kaynağı yerine başka kaynak ikame edilemeyecek bir unsur. İnsan kaynağını yetiştirmenin adına da eğitim diyoruz. Bu bilinçle çağımızın gereklerine uygun bir yapılanmaya zemin hazırlaması bakımında 4+4+4 diye bilinen yasayı geçen yıl çıkardık. Böylece zorunlu eğitimin süresini 12 yıla yükselttik. Ayrıca üniversiteyi girişteki meslek liselerine uygulanan engelleri kaldırdık. Öğrencilerin yetenek, ilgi ve tercihlerine göre seçmeli ders imkânı getirdik” dedi.

Açık Uçlu Soru Sistemine Geçmeliyiz

Eğitim ile ilgili birçok konuda sorulan soruları da cevaplayan Işık” Geçtiğimiz 10 yılda eğitim altyapısına ciddi yatırım yaptık. Türkiye genelinde yaklaşık 190 bin derslik inşa ettik. Eğitime bilişim sitemlerini entegre ettik. Artık kaliteyi arttırmaya odaklanıyoruz. Öğrencilerimizi sadece sonuç odaklı çoktan seçmeli sitemden süreç odaklı açık uçlu soruların yer aldığı bir sisteme geçirmeliyiz” dedi.