İŞTE BTYK KARARLARI…

Ocak 7, 2015  

28. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararları açıklandı

BTYK KARAR

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun başkanlığında 06.01.2015 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda şu kararlar alınmıştır:

  1. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2015/101]

Bu bağlamda, üniversitelerin sahip oldukları insan kaynakları ve altyapılarına yönelik hem kapasitelerini hem de ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran; dünyadaki bilimsel ve teknolojik yönelimlerin yanı sıra yerel yetkinlikleri ve ihtiyaçları da dikkate alan Ar-Ge stratejilerinin hazırlanmasına ve bu stratejilerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.

  1. Doktora Derecesine Sahip İnsan Kaynağının Nicelik ve Nitelik Olarak Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması [2015/102]

Bu bağlamda, Doktora derecesine sahip insan kaynağının nicelik ve nitelik olarak artırılması için;

  1. Öncelikli alanlarda doktora derecesine sahip insan kaynağını yetiştirecek üniversitelere yönelik yeni bir destek programı oluşturulmasına,
  2. Doktora tez danışmanına yönelik kalite odaklı teşvik sisteminin geliştirilmesine,
  3. Doktora derecesine sahip Ar-Ge personeli çalıştıran özel sektör Ar-Ge merkezlerine, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ndeki firmalara ve TÜBİTAK’tan Ar-Ge desteği alıp başarılı biçimde tamamlayan özel sektör firmalarına destek sağlanmasına,
  4. Doktora derecesine sahip insan kaynağına yönelik ihtiyaç analizinin yapılmasına karar verilmiştir.
  5. Uluslararası Kuluçka Merkezi Desteğinin Geliştirilmesi ve Uygulamaya Alınması [2015/103]

Bu bağlamda, Ar-Ge faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması ve yerli teknoloji yoğun başlangıç firmalarının gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde bulunması için uluslararası kuluçka merkezi destek mekanizmalarının geliştirilmesine ve uygulamaya alınmasına karar verilmiştir.