KAMU, SANAYİ VE ÜNİVERSİTE STRATEJİ BELGESİ HAZIR

Mayıs 15, 2015  

Başlıksız-1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, kamu-üniversite-sanayi işbirliğindeki engelleri ortadan kaldıracak, sıçrama yaptıracak ve işbirliğini kurumsal hale getirecek, Kamu Sanayi Üniversite Strateji Belgesi’ni hazırladıklarını bildirdi.

“Daimi Üniversite-Sanayi İşbirliği Komisyonu”na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için kamu-sanayi-üniversite işbirliğine özel önem verdiklerini vurgulayan Işık, bunu kurumsal hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Türkiye’nin teknoloji düzeyinin, orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarda yoğunlaşması için üniversite ve sanayinin bir araya getirilmesi gerektiğinin altını çizen Işık, “Kamu-sanayi-üniversite işbirliğini sağlamak için bugüne kadar 59 teknoloji geliştirme bölgesi ve 181 Ar-Ge merkezi kurduk. Bunun yanında üniversitelerin, 34 teknoloji transfer ofisini destekliyoruz, TÜBİTAK ve KOSGEB olarak da binlerce Ar-Ge projesini destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

Işık, kamu-üniversite-sanayi işbirliğindeki engelleri ortadan kaldıracak, sıçrama yaptıracak ve bu işbirliğini kurumsal hale getirecek, Kamu Sanayi Üniversite Strateji Belgesi’ni hazırladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Geçen yıl 26 kalkınma ajansı bölgesinde sanayicilerin, öğretim üyelerinin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu temsilcilerinin katılımlarıyla toplantı ve paneller düzenledik. Yaklaşık 12 bin kişiyle yapılan toplantılar sonucunda elde ettiğimiz verilerden hareketle, Kamu-üniversite-sanayi işbirliğine yönelik bölgesel ve ulusal raporlar oluşturduk. Bu raporlardan ve ilgili bütün tarafların katılımıyla gerçekleştirilen çalıştaylardan yola çıkarak, ‘Kamu Sanayi Üniversite Strateji Belgesini’ hazırladık. Kamu Sanayi Üniversite Strateji Belgesi, şu anda imzada, yakında yürürlüğe girecek.”

“100 kişilik ekiple, sıcak takip başlattık”

Hazırlanan strateji belgesinin temel eylemlerinden birinin kamu-sanayi-üniversite işbirliği çalışma grubu oluşturmak olduğunu kaydeden Işık, buna yönelik olarak her ilden seçilen temsilcilerle toplam 100 kişiden oluşan ekiple sanayi ve üniversitelerin bir araya getirilmesi için sıcak takip başlattıklarını vurguladı. Işık, 30 kişi olan çalışma grubu üye sayısının yakın zamanda 100 kişiye çıkardıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

“Çalışma grubu üyeleri, kendi illerinde ilgili sanayi kuruluşu ve öğretim üyelerini bir araya getirerek, birlikte Ar-Ge projeleri yapmalarını sağlamakla görevlendirildi. Bu grup il bazında yaptıkları çalışmaları, her ay bakanlığımıza rapor olarak bildirecekler. YÖK’te Daimi Kamu Üniversite Sanayi Komisyonu oluşturarak, komisyonun toplantılarında çıkan kararlar doğrultusunda da kamu sanayi üniversite işbirliği ruhunu üniversite ve sanayi tarafında da güçlendirmenin ve kurumsal hale getirmenin adımını atmış olduk.”