KOSGEB Kanununda Değişiklik

Eylül 2, 2010  

TBMM Genel Kurulu, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın görüşmelerini tamamladı.


Görüşmelerin sonunda tasarı kabul edilerek yasalaştı. Kabul edilen kanuna göre kuruluşun ismi Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olarak değiştirilecek. Sanayi ve imalat sektörünün yanı sıra hizmet ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler de KOSGEB desteklerinden faydalanabilecek.


KOSGEB’in hedef kitlesi imalat sanayi dışındaki küçük ve orta ölçekli işletmeleri ve girişimcileri de kapsayacak şekilde genişletilecek. KOSGEB’in sunacağı hizmetler ve desteklerden yararlanacak işletmelere ilişkin sektörel ve bölgesel öncelikler, günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.


KOSGEB ile hukuki ihtilafı nedeniyle desteklerden yararlanamayan işletmelere de yasayla yeni imkanlar tanınıyor. KOSGEB’le ihtilaflı hale gelen veya haklarında dava açılan işletmelerin ana parayı yıl sonuna kadar bir kerede ödemesi, mahkeme masrafları ve vekalet ücretlerini karşılaması halinde bir defaya mahsus olmak üzere faiz alacaklarından vazgeçilecek.


KOSGEB Genel Kurulu yılda 2 kez yerine 1 kez toplanacak. Genel Kurul yapısında da değişikliğe gidilecek. KOSGEB, işletmelerin ve girişimcilerin yatırım, üretim, ihracat, istihdam, teknoloji geliştirme, pazarlama konularında ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri temin edebilmelerini sağlayacak.