Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik

Ekim 6, 2013  

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık başkanlığında toplandı. SİT alanlarının tescili ile taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına ilişkin kararlar, ilgililere tebliğ edilecek.

Komisyon, Anayasa Mahkemesi’nin, koruma kararlarının ilgili herkesin bilgisine sunulmadan koruma kararı verilen yerlere inşa ve fiziki müdahale yapanlara ceza verilemeyeceğine ilişkin iptal gerekçesi doğrultusunda hazırlanan tasarıyı görüştü.

Toplantının başında bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının 13 Ekim’de yürürlüğe girecek olması nedeniyle tasarının acil olarak gündeme alınmasından dolayı komisyona teşekkür etti.

Yüksek mahkemenin iptal gerekçelerinin bakanlığı, Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı uzmanlarınca incelendiğini belirten Çelik, eksikliklerin iptal gerekçeleri doğrultusunda giderildiğini söyledi.

 

20131003_162400

Tasarının getirdiği düzenlemeler hakkında bilgi veren Çelik, tescil kararlarının ilgililere tebliğ edileceğini ve bakanlık tarafından duyurulacağını ifade etti.

Koruma altındaki alanlara zarar verenler ve müdahalede bulunanlara verilecek cezalarda değişikliğe gidilmediğini anlatan Çelik, müeyyidenin tebliğ ve duyuru şartına bağlanmasıyla belirlilik ve uygulanabilirlik ilkesinin sağlandığını dile getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter, partisinin tasarıya prensip olarak karşı olmadığını, ancak koruma kararlarının görmezden gelindiğini ve tarihi ve kültürel yapılara saldırıların devam ettiğini söyledi.

CHP Aydın Milletvekili Lütfi Baydar da TOKİ’nin inşaat yapacağı alanlarda imar belirleme yetkisi olduğunu belirterek, TOKİ kararlarında koruma kurulu onayı şartı getirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

CHP Trabzon Milletvekili Volkan Canalioğlu, Ayasofya Müzesi’nin camiye çevrilmesinin Trabzon kamuoyunda tartışma yarattığını savunarak, bunun siyasi karara dayandığını öne sürdü.

AK Parti Mersin Milletvekili Nebi Bozkurt ise Mersin’in çok geniş SİT alanına sahip olduğunu kaydederek, kent halkının her yerin SİT alanı ilan edilmesinden ve tarlasını kullanamamaktan muztarip olduğunu ifade etti.

Eleştirileri yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Çelik, bir ülkede ortak hassasiyet ne kadar yükselirse ortak değerlerin de o kadar iyi korunacağını dile getirdi.

Anadolu’nun tek başına 3-4 büyük ülkenin kültürel varlığına sahip olduğuna işaret eden Çelik, Almanya Başbakanı Angela Merkel’e Kapadokya’da 3-4 kilise gezdirdiğini ve etkilendiğini aktaran Merkel’in, Türkiye’de başka tarihi kilise olup olmadığı sorusuna, “Size sadece Kapadokya’da 293 tane daha gösterebilirim” dediğini anlattı.

TOKİ’nin proje alanlarında planlama yetkisi olduğunu ifade eden Çelik, SİT alanlarında yetkinin koruma kurullarında olduğunu belirtti.

Çelik, Trabzon Ayasofya Müzesi’nde Kültür Bakanlığı’nın “işgalci” konumunda olduğunu ve mahkeme kararıyla buradan çıkarıldığını anlatarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün burayı şimdiki haliyle düzenlediğini kaydetti.

Daha sonra tasarının maddeleri ve tümü oybirliğiyle kabul edildi.

Tasarıya göre tescil kararları, tescil olunan taşınmazın kadastral bilgileri ile birlikte, tapu siciline şerh düşülmek üzere ilgili tapu müdürlüğüne bildirilecek. Tek yapı ölçeğindeki kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanlarına ilişkin tescil kararları, maliklere tebliğ edilecek.

Sit alanlarının, tabiat varlıklarının ve tek yapı ölçeğinde tescil edilen taşınmazlar da dahil olmak üzere malikleri idarece tespit edilemeyen taşınmazların tescil kararları, Resmi Gazete’de yayımlanacak ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın internet sayfasında bir ay süreyle duyurulacak.

Korunma alanlarına dair koruma bölge kurulu kararları, maliklere tebliğ edilecek.

Malikleri idarece tespit edilemeyen kültür ve tabiat varlıklarının korunma alanlarının tesciline ilişkin kararlar, Resmi Gazete’de ilan yoluyla duyurulacak ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süreyle yayımlanacak.

Tescil edilen sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanlarının tebliğ ya da ilan edilmiş olmasına rağmen yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına ya da her ne suretle olursa olsun zarar görmesine kasten neden olanlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.

Koruma bölge kurullarından izin alınmaksızın bu alanlarda inşai ve fiziki müdahale yapanlar ya da yaptıranlar ve kanuna aykırı olarak yıkma ya da imar izni verenleri için de aynı ceza uygulanacak.

Söz konusu suçların, korunması gerekli kültür ve tabiat varlığını yurt dışına kaçırmak amacıyla işlenmesi halinde verilecek cezalar bir kat artırılacak.

Bünyesinde koruma, uygulama ve denetim büroları kurulan idarelerden izin almaksızın ya da izne aykırı olarak buralarda tamirat ve tadilat yapanlar ile izinsiz inşai ve fiziki müdahale yapanlar ya da yaptıranlar 6 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacak.