OSB’LERE RAHAT NEFES

Aralık 27, 2014  

OSB’lerdeki sanayi parsellerinin yapılaşma şartları yeniden gözden geçirildi. Taban alanı kısıtlaması (TAKS) kalktı.

 

ORGANIZE- task

Bilim. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın talimatıyla  hızlı ve etkili hizmeti engelleyen mevzuat yenileniyor.

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik      Yapılarak resmi gazetede yayımlandı.

 

Organize Sanayi Bölgelerinden gelen talepleri değerlendiren Bakanlık,  uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesi için harekete geçerek gereken düzenlemeyi hayata geçirdi.

 

 

Organize sanayi bölgelerindeki sanayi parsellerinde, taban alanı katsayısı (TAKS) kaldırıldı.

 

 Yapı yoğunluğu ( emsal oranı)  korunarak parsel çekme mesafeleri yeniden düzenlendi.

Bu düzenleme ile özellikle orta ve büyük ölçekli parsellerde, üretim konuları nedeniyle tek kat yapılaşma taleplerinin karşılanması sağlandı.  Yapılaşma hakkının tabanda kullanılmasına engel teşkil eden çekme mesafeleri, diğer risk unsurları da gözetilerek elverişli oranda daraltılarak, böylelikle birçok farklı iş kolunda üretim yapan sanayi sektörünün kendi ihtiyaçları doğrultusunda sanayi parselinden verimli bir şekilde yararlanmasının önü açılmış oldu

. 

Ayrıca, yönetmelik değişikliğinde parsellere kot verilmesi esasları yeniden düzenlenip özellikle eğimli OSB arazilerinde, yapılaşmanın bilimsel ve teknik esasları yönetmeliğe ilave edilerek farklı uygulamaların önüne geçildi

  

Finansal kiralama…

 

Başka bir yenilik de finansal kiralama için getirildi.

 

Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa eklenen ‘Finansal kiralama’ maddesi aynen uygulama yönetmeliğine de aktarıldı.          OSB’lerde yatırım yapmak isteyen işletmeler, sermayelerinin bir kısmını arsa temininde kullanarak yatırım aşamasında çeşitli ekonomik sıkıntılar yaşamalarının önüne geçilerek yatırım yapacakları arsayı kiralayabilme imkanına kavuşmaları olanağı getirildi.