OTOMOTİVİN KALBİ OLACAK

Nisan 11, 2015  

 

Başlıksız-1 kopya

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Sakarya’nın Karasu ilçesinde otomotiv konusunda ihtisaslaşmış bir endüstri bölgesinin kurulması için gerekli fizibilite ve yer seçimi çalışmalarının tamamlandığını belirterek, yaklaşık 222 hektarlık alanın Karasu Otomotiv İhtisas Endüstri Bölgesi olarak ilan edildiğini bildirdi.

Işık yazılı açıklamasında, Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerini gerçekleştirmek için Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı sanayi yapısına dönüşümünün hızlandırılması gerektiğini kaydetti.

Bu üretimlerin gerçekleştirilebilmesi için uygun fiziki altyapının ve mekanların da oluşturulmasının önemine dikkati çeken Işık, endüstri bölgeleriyle ülke ekonomisinin gelişmesi ve teknoloji transferinin sağlanması, üretim ve istihdamın artırılması, yatırımların teşvik edilmesi ve yabancı sermayenin ülkeye girişinin hızlandırılmasının amaçlandığını ifade etti.

Işık, Bakanlığın endüstri bölgelerinin kurulması için yer önerisinde bulunabildiğini, ana hedeflerini endüstri bölgelerinin uygun yerlerde kurulması ve uygun bir şekilde işletilmesi olarak belirlediklerini kaydetti. Bu hedef doğrultusunda Sakarya’nın Karasu ilçesinde otomotiv konusunda ihtisaslaşmış endüstri bölgesinin kurulması için gerekli fizibilite ve yer seçimi çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Işık, burada yer alan yaklaşık 222 hektarlık alanın “Karasu Otomotiv İhtisas Endüstri Bölgesi” olarak ilan edildiğini bildirdi.

Bakan Işık, orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içindeki payının arttırılmasına katkı sağlayacak “Karasu Otomotiv İhtisas Endüstri Bölgesi Projesi” ile Doğu Marmara Bölgesi’nin otomotiv ve otomotiv yan sanayi sektörlerindeki potansiyelinin değerlendirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Milyar dolarlık yatırım

Bu bölgede yerli araçların üretimine yönelik yatırımlar başta olmak üzere, elektrikli-hibrit araçların üretimi ve motor gibi katma değeri yüksek parçaların üretimine ilişkin yatırımlara öncelikli olarak yer verileceğine dikkati çeken Işık, şunları kaydetti:

“Bölge faaliyete geçtiği zaman yaklaşık 1,5-2 milyar dolarlık yatırım gerçekleşmesi ve 7-8 bin kişilik nitelikli istihdam oluşması beklenmektedir. Bölgenin hızlı bir şekilde yatırımlara hazır hale getirilebilmesi amacıyla öncelikle ivedi olarak kamulaştırma çalışmaları tamamlanacak. Daha sonra harita yapım işinin gerçekleştirilmesi, jeolojik-jeoteknik etüt raporunun hazırlanması, imar planı ve parselasyon planının yapılması, altyapı projelerinin hazırlanması ve altyapı inşaatının yapılması ile ilgili iş ve işlemler tamamlanarak bölgedeki araziler altyapısı tamamlanmış bir şekilde yatırımcılara tahsis edilecek. Bu işlemler için Bakanlık bütçesinden yaklaşık 60 milyon liralık harcama yapılması öngörülüyor.

Karasu Otomotiv İhtisas Endüstri Bölgesi ile Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı sanayi yapısına dönüşümünü hızlandırma amacına ulaşılmasına yönelik önemli adım atılmış olacak.”