PROJESİ OLAN, DESTEĞİ ANINDA ALACAK

Mart 3, 2014  

 

 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık

 

“San-Tez Yönetmeliğini yeniledik”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, daha etkin destekler verebilmek ve uygulamada yaşanılan aksaklıkları bertaraf etmek için San-Tez Yönetmeliğini yenilediklerini belirterek, “Projesi olanlar artık başvuruların açılmasını beklemeyecek, hazırladıkları anda başvurusunu yapabilecek” dedi.

Bakanlık, gerek üniversitelerden gerekse de reel sektörden gelen talepleri dikkate alarak, San-Tez Yönetmeliğini yeniledi. Yeni yönetmelik sayesinde uygulamada yaşanan bazı aksaklıkların giderilmesi, desteklerin daha etkin verilmesi, mikro işletmelere daha fazla destek olunması ve üniversitelere verilen desteğin artırılması hedefleniyor.

Bakan Işık, 2006 yılından bugüne kadar üniversite-sanayi işbirliğini kurumsallaştırmak ve ülkenin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak için çok çeşitli destek programları yürütüldüğünü bildirdi.

Bu programlardan ilk olarak başlatılanlardan birisinin de San-Tez Programı olduğunu hatırlatan Işık, akademisyenlerin çalışmalarının yalnızca yayın olup teoride kalmamasını, sanayicilerin de çözüm beklediği sorununu çözüme kavuşturarak katma değeri yüksek ürünler üretmeye devam etmesini istediklerini söyledi.

Bakan Işık, Program ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de sanayi ile iç içe olacağını ve sanayiden kopuk olarak yetişmeyeceklerini belirterek, bu sayede zaten sanayiyi tanıyor olarak mezun olan öğrencilerin, iş bulmakta da sıkıntı yaşamayacaklarını kaydetti.

“Destekler arttı, prosedür azaldı”

Son zamanlarda gerek üniversitelerden gerekse de reel sektörden Programa yönelik gelen taleplerin olduğunu anımsatan Işık, bunun üzerine Bakanlık olarak yaptıkları çalışmayı tamamladıklarını ifade etti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, bu kapsamda, daha etkin destekler verebilmek ve uygulamada yaşanılan aksaklıkları bertaraf etmek için San-Tez Yönetmeliğini yenilediklerini belirterek, getirilen değişiklikleri şöyle açıkladı:

“Yapılan değişiklikle, yüksek teknolojili üretim yapan mikro işletmelere verilen Bakanlık desteğini yüzde 10 daha artırdık. Bir başka değişle yüksek teknolojili üretim yapan ancak yüzde 25’lik katkı payını ödemeleri zor olan KOBİ’lerimizin projelerine destek olmak için, ödeyecekleri katkı payı oranını düşürdük. Eğer firma mikro işletme ise proje toplam bütçesinin yalnızca yüzde 15’ini karşılayacak, yüzde 85’ini Bakanlık ödeyecek. Firma küçük işletme ise yüzde 80’ini, firma orta büyüklükteki işletme ise yüzde 75’ini, büyük işletme ise yüzde 65’ini biz karşılayacağız.

Eskiden 2 dönem olarak alınan proje başvuruları artık sürekli olarak alınacak şekilde bir düzenleme de yaptık. Projesi olanlar artık başvuruların açılmasını beklemeyecek, hazırladıkları anda başvurusunu yapabilecek. Yani destekler arttı, prosedür azaldı da diyebiliriz. Projeler yürütülürken önemli ölçüde katkı sağlayan üniversitelerimizi de unutmadık. Bundan sonra projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında üniversitelerin imkanlarından faydalanılması karşılığı olarak proje bütçesinin yüzde 5’ine karşılık gelen tutar, kurumun Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere kurum hissesi olarak üniversitelerimize aktarılacak.”

“Makine-donanım alımları da desteklenecek “

Önceki düzenlemeye göre, yatırımın ağırlıkla makine-donanım kalemlerinin olmasından dolayı reddedilen projeler olduğunu belirten Işık, artık böyle bir şeyin söz konusu olmayacağını söyledi. Işık, yapılan değişiklikle, seri üretimde de kullanılabilecek özellikte olup proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan makine-donanım alımlarının da kısmi olarak destekleneceği müjdesini verdi.

Yatırım yönü ağır basan ancak düşük oranda da olsa Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılacak makine-donanım bütçesinin yüzde 40’a kadar olan kısmını Bakanlığın karşılayacağını anlatan Işık, sözlerini şöyle tamamladı:

“Eskiden San-Tez projelerinin hakemlerinin seçimi bizim uzman arkadaşlarımız tarafından yapılıyordu. Artık her teknoloji alanı için alan uzmanı ve sektörü de çok iyi tanıyan akademisyenlerden oluşan ayrı ayrı komisyonlar oluşturacağız. Proje başvurusu hangi alanda ise o alandaki komisyon üyeleri projeyi değerlendirecek olan hakemleri seçecek. Bütün bu iyileştirme çalışmaları, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında değerlendirilen San-Tez projelerine olan ilgiyi artırmak, projelerin desteklenmesini kolaylaştırmak ve destek süreçlerinde karşılaşılan olumsuzlukları en aza indirebilmek amacıyla yapılmıştır. Paydaşlarımıza ve bu alanda çalışmalar yürüten sektörlerimize hayırlı olsun.”