SAN-TEZ’E İLGİ ARTTI

Aralık 21, 2014  

Başlıksız-1 kopya

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık:

“San-Tez Programı kapsamında 2006 yılından bugüne kadar 908 projeye 186 milyon lira destek sağlandı”

“Programla 2014 yılı içinde 43 projeye, 27,4 milyon lira ödenek aktarıldı”

“San-Tez kapsamında proje bütçelerinin yüzde 85’ine kadar hibe desteği verilecek”

“Daha önce 2 dönem olarak alınan proje başvurularının artık sürekli alınacak ve 2 ay içinde sonuçlandırılacak”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Sanayi Tezleri (San-Tez) Programı kapsamında 2006 yılından bugüne kadar 908 projeye 186 milyon lira destek sağlandığını bildirerek, “Programla 2014 yılı içinde 43 projeye, 27,4 milyon lira ödenek aktarıldı” dedi.

Bakan Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu-üniversite-sanayi işbirliğini kurumsallaştırmak ve Türkiye’nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak için 2006 yılında San-Tez Programını başlattıklarını hatırlattı.

Programla üniversitelerdeki bilgi birikimini sanayiye aktararak, sanayicinin sorunlarını çözmeyi, teknoloji seviyesini yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Işık, böylece projelerde yer alan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin sanayiyi tanıyarak, mezun olacağına ve sanayideki nitelikli eleman istihdamının artacağına işaret etti.

Işık, San-Tez kapsamında proje bütçelerinin yüzde 85’ine kadar hibe desteği verildiğine dikkati çekerek, 2006 yılından bugüne kadar 908 projeye 186 milyon lira destek sağlandığını bildirdi.

– Başvurular 2 ayda cevaplanacak

Proje ortaklarının destekten daha etkin yararlanması ve aksaklıkların giderilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak San-Tez Yönetmeliğinin yenilendiğine değinen Işık, desteğe ilişkin şu bilgileri verdi:

“Orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesinde üretim yapan, ancak yüzde 25’lik katkı payı ödemekte zorlanan KOBİ’lerimizin projelerine destek olmak için ödeyecekleri katkı payını düşürdük. KOBİ’lerimizin projelerine yaptığımız bakanlık katkı payını da yüzde 85’e kadar yükselttik. Projelerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında üniversitelerin imkanlarından faydalanılması karşılığı olarak proje bütçesinin yüzde 5’ine karşılık gelen tutar, kurumun Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere kurum hissesi olarak üniversitelerimize aktarılacak. Proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan ancak seri üretimde de kullanılabilecek özellikteki makine-donanım alımlarına, kısmi olarak desteklenme imkanı getirildi. Ayrıca yatırım yönü ağır basan ancak düşük oranda da olsa Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılabilecek, makine-donanım bütçesinin yüzde 40’a kadar olan kısmı da bakanlıkça karşılanabilecek.”

Işık, daha önce 2 dönem olarak alınan proje başvurularının artık sürekli alınacak hale getirildiğini vurgulayarak, düzenleme sonrasında alınan başvuruların 2 ay içinde sonuçlandırıldığını anlattı.

– Eylül-Ekimde destek oranı: yüzde 55,8

İyileştirme çalışmalarıyla San-Tez projelerine ilgiyi arttırmayı ve daha nitelikli projelerin üretilmesini amaçladıklarının altını çizen Işık, program kapsamında 2014 yılı içinde 43 projeye 27,4 milyon lira ödenek aktarıldığını kaydetti.

San-Tez programı 2014 Eylül-Ekim başvuru sonuçlarını değerlendiren Işık, söz konusu dönemde değerlendirmeye alınan 52 projeden 29’unun desteklenmeye değer bulunduğunu söyledi. Eylül-Ekim değerlendirme döneminde destek oranının yüzde 55,8 olduğuna dikkati çeken Işık, projelerin tarım, gıda sanayi, elektronik, tekstil, otomotiv yan sanayi, bilgisayar-iletişim teknolojileri, enerji ve telekomünikasyon sektörlerinde yoğunlaştığını ifade etti.

Işık, bütçe sınırı olmayan San-Tez desteklerinde bu dönem sağlık alanında 2,4 milyon lira değerindeki bir projenin ve yenilenebilir enerji alanındaki bir projenin 1 milyon liraya yaklaşan bütçesiyle desteklenmeye değer bulunduğuna dikkati çekerek, desteklenen projeler arasında tıpta yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, biyoteknolojik yöntemlerin tarım alanına uygulanması, gıdaların raf ömürlerinin uzatılmasıyla çeşitli makine ve elektronik cihaz geliştirilmesine yönelik projelerin öne çıktığını ifade etti.

En çok destek alan illerin sırasıyla İstanbul, İzmir ve Ankara olduğunu belirten Işık, bakanlıkça yapılan değerlendirmeler sonucunda en fazla projesi desteklenen üniversitenin de sırasıyla Ege, Ondokuz Mayıs ve Ankara Üniversitesi olduğunu söyledi