SANAYİ ÜRETİMİ %2,6 ARTTI

Şubat 10, 2015  

BAKAN ISIK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 2014 yılı Kasım ayına ait sanayi üretim endeksini değerlendirdi.

 

 

2014 yılı Kasım ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %0,7 artmıştır. Arındırılmamış endeks ise %1,2 azalmıştır. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminde bir önceki aya göre %0,1 azalış gözlemlenmiştir.

Çevre ülkelerde ve  büyük ihracat pazarlarımızda yaşanan gelişmelerin Kasım Ayında sanayi üretimine etkisi daha belirgin olarak görülmüştür. Kasım ayı ihracat rakamları da zaten bu durumu bize işaret ediyordu. Her ne kadar Kasım ayı sanayi üretimimiz Türkiye’nin potansiyelinin altında kalsa da bu rakamların geçici olduğu unutulmamalıdır. Bugün gelen rakamlar bizim beklentilerimiz dâhilindedir. Önümüzdeki aylardan itibaren büyümenin tekrar yükseleceğini göz önüne alırsak, sanayi üretimindeki artış trendinin devam edeceğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Bunun öncü göstergeleri de gelmeye ve iç talepte canlanma görülmeye başlanmıştır.

Türkiye 2014 yılında hem Avrupa Birliği ülkeleri hem de OECD ülkeleri ortalamasından daha iyi bir performans sergilemiştir. 2014 yılını özellikle ihracatın sürüklediği bir büyümeyle kapatacağız. Önümüzdeki yıl ise iç talebin de büyümeye destek vereceği bir yıl olacaktır. Bir önceki yılın aynı dönemine göre değil de, çeyrekler itibariyle baktığımızda bu durum kendini göstermeye başlamıştır. Özellikle üçüncü çeyrekte iç talep önceki çeyreklere göre artış göstermiştir.

Önümüzdeki yıl, aldığımız önlemler ve petrol ve emtia fiyatlarındaki gelişmeler neticesinde büyümeyle birlikte cari açığında gerilediğini, büyürken cari açık ve enflasyonun düştüğünü göreceğiz. Bir başka deyişle ülkemiz bir yandan büyürken bir yandan da büyümenin kalitesini artıracaktır.

2015 yılında petrol ve emtia fiyatlarının düşmesiyle sanayide girdi maliyetleri düşecek, bu da sanayimizi daha rekabetçi hale getirecektir. 2014 yılında imalat sanayi büyümede öncü olmuştur. İhracatımızın da %94’ünün imalat sanayi ürünlerinden geldiği göz önüne alınırsa imalat sanayinin etkisi daha net ortaya çıkmaktadır. Türkiye bu başarısını ana ticaret ortaklarının büyüyemediği, çevresinde birçok ülkenin istikrarsızlık yaşadığı bir dönemde yakalamıştır. Bu durum sanayicimizin başarısının ve değişen şartlara ayak uydurabilmesinin göstergesidir.

Türkiye, uyguladığı pazar çeşitlendirmesi sayesinde ihracat pazarlarında olan gelişmelerden en az şekilde etkilenmektedir. Şimdi pazar çeşitlendirmesinin yanında ürünlerin sofistike hale gelmesi ve katma değerlerinin artmasına gelmiştir. Uzun dönemli büyümenin ve ekonominin tüm gelişmelere karşı dirençli olmasının yolu da buradan geçmektedir.

Hükümet olarak öncelikli dönüşüm programının ana hedeflerinden bir tanesi de üretilen ürünlerin katma değerini artırarak, ülke sanayisini daha rekabetçi hale getirmektir. Bakanlık olarak biz de bu amaç doğrultusunda Ar-Ge’ye, inovasyona, tasarıma, markalaşmaya, girişimciliğe her geçen gün desteğimizi artırıyoruz, üniversiteler ile sanayicileri bir araya getirecek mekanizmalar geliştiriyoruz. Attığımız tüm bu adımların sanayicilerimizi daha rekabetçi hale getireceğine ve ülke ekonomimizi daha üst sıralara taşıyacağına dair inancımızın tam olduğunu belirtmek istiyorum.