SANAYİ ÜRETİMİ YÜZDE 7.3 ARTTI

Mart 10, 2014  

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 2014 yılı Ocak ayına ait sanayi üretim endeksini değerlendirdi:

2014 yılı Ocak ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi beklentileri aşarak bir önceki yılın aynı ayına göre %7,3 artmıştır. Arındırılmamış endeks ise yıllık bazda  %7,2 oranında artmıştır. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre %1,1 artmıştır.

Açıklanan yılın ilk sanayi üretim verileri ülke sanayinin hız kesmeden yoluna devam ettiğini göstermektedir. Sanayi üretim endeksi beklentileri de aşarak güçlü bir artış sergilemiştir. Geçen yılın sonlarından itibaren yüksek bir büyüme sergileyen sanayimiz üretim artışını devam ettirmektedir. Daha önceki açıklamalarımızda ülkenin 2014 yılında da büyüyeceğini fakat büyümenin kompozisyonunda değişiklik olacağını, dış talebin büyümeye 2013 yılına nazaran daha fazla katkı vereceğini öngörmüştük. 2013 Ocak ayı verileri ana sanayi gruplarına bakılarak incelendiğinde en yüksek artışın ara malları üretiminde olduğu görülmektedir. Ayrıca Ocak ayı ihracat verileri de dikkate alındığında ekonominin öngörülerimiz doğrultusunda büyüdüğü anlaşılmaktadır.

Sanayi üretimindeki özellikle de imalat sanayindeki artış diğer sektörlerin de canlanmasına yol açacak ve 2014 yılında da ülkemizin büyümesinde başat rol oynayacaktır.

Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta da hem yurt içinde hem de yurt dışında yaşanan gelişmelere rağmen sanayicimizin geleceğe güvenle bakıyor olması ve yatırımlarını devam ettirmesidir. Bir başka deyişle sanayicimiz ülkede istikrarın devamlı olacağına inanmakta böylelikle üretimlerini ve üretim kapasitelerini artırmaktadırlar.

Bakanlık olarak biz de sanayicimizin önünü her fırsatta açıyoruz. Özellikle sanayimizi tüm dünyada daha rekabetçi hale getirmek amacıyla Ar-ge’ye, innvasyona, tasarıma, girişimciliğe her geçen gün desteğimizi artırıyoruz. Bilimin sanayi ile buluşması ve sanayideki katma değerin artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biliyoruz ki uzun dönemde Türkiye’nin rekabetçiliği ar-ge’den yüksek katma değerden geçmektedir.

Türkiye sanayicisi, girişimcisi, işgücü ve siyasi ortamıyla birlikte gücünü artırmaktadır. Türkiye bu zengin yapısıyla çok büyük fırsatları bünyesinde barındırmaktadır. Nitekim dünyanın Türkiye’ye karşı artan ilgisinin altında da bu yatmaktadır. Türkiye sahip olduğu potansiyeli kullanarak önümüzdeki dönemde her alanda daha üst basamaklara hızla tırmanacaktır.