Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapıldı

Eylül 2, 2010  

TBMM Genel Kurulu’nda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Genel Kadro ve Usulü
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapan kanun tasarısı kabul
edildi.

Kanuna göre, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı merkez teşkilatı ana hizmet
birimlerinde, sanayi ve ticaret uzmanları ile sanayi ve ticaret uzman
yardımcıları istihdam edilecek.
Sanayi ve ticaret uzman yardımcılığına atanabilmek için; Devlet Memurları
Kanununun genel şartlarına ek olarak, en az 4 yıllık eğitim veren yüksek öğretim
kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin yönetmelikle belirlenecek bölümlerinden ya da bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olma şartı aranacak.
İngilizce, Fransızca veya Almanca’dan en az birinde KPYDS’de asgari ”C”
düzeyinde belge alma, gerçekleştirilecek sınavda başarılı olma ve sınavın
yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmama şartları da
adaylarda aranacak kriterler arasında bulunacak.
Uzman yardımcılığında en az 3 yıl çalışanlar, her yıl olumlu sicil
alanlar, istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları
tezi jüri tarafından kabul edilenler; yeterlilik sınavında başarılı olmaları
halinde sanayi ve ticaret uzmanı kadrosuna atanacaklar.
Kanun yürürlüğe girdiği tarihte tüketici ve rekabet uzmanı olanlar;
sanayi ve ticaret uzmanı, tüketici ve rekabet uzman yardımcısı olanlar ise sanayi ve ticaret uzman yardımcısı görevine getirilecek.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatından 250 kadro
iptal edilerek, yerlerine, sanayi ve ticaret uzman ve uzman yardımcısı kadrosu
oluşturulacak.


Kanunla ayrıca, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığına 30 uzman
kadrosu ihdas edilecek.