SANAYİMİZ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Mayıs 8, 2014  

 

IMG_3354 (1)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 2014 yılı Mart ayına ait sanayi üretim endeksini değerlendirdi.

2014 yılı Mart ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi beklentileri aşarak bir önceki yılın aynı ayına göre %4,2 artmıştır. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminde bir önceki aya göre %0,4 düşüş gözlemlenmiştir.

2014 yılı Mart ayında sanayi üretimi yine piyasa beklentileri aşarak güçlü bir performans sergilemiştir. Her ne kadar bu artış oranı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmişse de Bakanlık olarak bizim beklediğimiz bir sonuçtu.

Üç aydır beklentilerin üzerinde gelen bu rakamlar aslında yaratılmak istenen tüm olumsuzluklara rağmen sanayicimizin hükümetine ve istikrara güvendiğini, yatırıma ve üretime devam ettiğini göstermektedir.

Mart ayı itibariyle bu yılın ilk çeyrek sanayi üretimi verilerini de görmüş oluyoruz.

2014 yılının ilk çeyreğinde Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,3 artmıştır.

2014 yılının ilk çeyreğinde sanayi üretimi güçlü bir artış sergilemiştir. Bu güçlü artışın altında özellikle ihracat pazarlarında bir süredir devam eden iyileşme önemli rol oynamıştır. Hep söylediğimiz gibi Türkiye ve özellikle Türk sanayicisi çok güçlü bir potansiyel barındırmaktadır. Son birkaç yıldır dünya pazarlarındaki olumsuzluklar nedeniyle istediği hızda büyüyemeyen sanayicimiz, dünya pazarlarındaki iyileşme ile birlikte artık büyümesini de hızlandıracaktır.

Sanayi üretimindeki büyüme ülke büyümesine de yansıyacaktır. Nitekim ülke büyümesinin ana belirleyicisi sanayi üretimidir.

Artık ilk çeyrek itibariyle güçlü bir ülke büyümesinin olacağı görülmüştür. Öncü göstergeler ikinci çeyrekte de olumlu haberlerin devam edeceğini bize söylemektedir.

Sanayimiz artık kabuk değiştirmektedir. Sanayicilerimiz, artık daha rekabetçi ürünler üretmek üzere düğmeye basmışlardır. Çünkü uzun vadede başarılı ve kalıcı olmanın anahtarı rekabet edebilir ürünlerden; rekabetçi ürünün yolu da ar-ge’den geçmektedir. Bu amaçla Bakanlık ve bağlı kuruluşlarımız olarak sanayimizin rekabetçiliğini artırması için, sanayicimizin ve girişimcimizin önünü açıyoruz. Son olarak da fikirden üretime tüm alanlarda verdiğimiz desteğin bir parçası olarak teknolojik ürün yatırım destek programını duyurduk.

Biliyoruz ki girişimcilerimiz bu desteklerle birlikte ülkemiz için çok daha katma değerli işler yapacaklardır.