“SINAİ MÜLKİYET KANUN TASARISI İŞ ORTAMINA GÜÇ KATACAK”

Nisan 20, 2016  

Bilim, Sanayi· ve Teknoloji· Bakanı Fikri· Işık, buluş, marka ve tasarım sahiplerinin Ar-Ge ve yeniliğe önem vererek fark oluşturduklarını, bu kişilerin hem kendi gelişimlerine hem de ülkenin gelişimine büyük katkı sağladıklarını söyledi.

sinai-mulkiyet-2042016162717

Bilim, Sanayi· ve Teknoloji· Bakanı Fikri· Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı 5. Türk Patent Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, buluşlarıyla, tasarımlarıyla ve markalarıyla Türk toplumuna, sanayisine ve ekonomisine katma değer sağlayan kişi ve kuruluşları ödüllendirmek amacıyla bir araya gelindiğini belirterek, buluşların, markaların ve tasarımların sahiplerinin, Ar-Ge ve yeniliğe önem vererek fark oluşturduklarını, hem kendi gelişimlerine hem de ülkenin gelişimine büyük katkı sağladıklarını bildirdi.

 

Ödül kazanan tüm şahıs ve kuruluşları tebrik eden Işık, “Bugün ödül alanlar, aslında en büyük ödülü, bir şey başarmanın verdiği o muazzam duyguyu tadarak zaten kazanmış durumdalar” diye konuştu.

 

Türkiye’nin 2002’den itibaren hayatın hemen her alanında çok büyük gelişmeler gösterdiğini dile getiren Işık, teknoloji kapasitesini artırmayı hedefleyen bir ülke olarak yeni dönemin en kritik konularından birinin de doğal olarak fikri ve sınai mülkiyet hakları olduğunu söyledi.

 

Işık, küresel ekonominin seyrinin, sınai mülkiyet haklarındaki gelişmelere bakarak anlaşılabileceğini dile getirerek, “Türkiye olarak ülkemizdeki patent, tasarım, marka başvurularını artırmaya büyük önem veriyoruz. Başvurulardaki artış hızı açısından dünyadaki en başarılı ülkelerden biriyiz. Ancak henüz istediğimiz seviyede olmadığımız da bir gerçektir” dedi.

 

Patent, tasarım ve marka başvurularındaki artış hızını korumanın önemine değinen Işık, önümüzdeki dönemde, tescil edilen başvuruların ticarileşme oranını artırmanın, fikri mülkiyet haklarını ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürmenin çok büyük bir önem taşıdığını kaydetti.

 

Patentli veya faydalı model belgeli buluşların ticarileştirilmesinden elde edilen gelirler için yüzde 50 oranında kurumlar ve gelir vergisi istisnası getirdiklerini anlatan Işık, “Teknoloji Transferi Platformu” adını verdikleri web sitesinde, sahip oldukları teknolojiye lisans vermek veya devretmek isteyen taraflar ile bu teknolojilere ihtiyaç duyan tarafları buluşturduklarını bildirdi.

 

 

 “Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı iş ortamına güç katacak”

Işık, Borsa İstanbul bünyesinde bir Fikri Mülkiyet Pazarı oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerine işaret ederek, bu yıl içinde Türkiye’de Patent Borsasını kurmuş olacaklarını kaydetti.

 

Ar-Ge Reform Paketi’nde çok önemli bir adım attıklarını ve tasarım faaliyetlerini destekleme kararı aldıklarını anlatan Işık, özellikle tasarım merkezlerinin de Ar-Ge merkezi gibi desteklenmesinin devrim niteliği taşıdığını düşündüklerini vurguladı.

 

Işık, seçim beyannamesindeki bir eylemi daha hayata geçirdiklerini ve KOBİ’lerin patent ve standart belgelerinin tamamını KOSGEB aracılığıyla karşılamaya başladıklarına dikkati çekerek, hükümetin en önemli reform vaatlerinden olan ve TBMM’ye sevk edilen Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı’nın, iş ve yatırım ortamına büyük güç katacağını söyledi.

 

Söz konusu yasa tasarısıyla marka, tasarım ve patentlerle ilgili başvuru, tescil ve koruma süreçlerini hem daha hızlı hem de daha etkin bir hale getireceklerini bildiren Işık, sınai mülkiyet haklarının ihlali halinde cezai değil hukuki yaptırımları güçlendireceklerini, tasarımlar için yenilik incelemesi getireceklerini, incelemesiz patent sistemini kaldıracaklarını belirtti.

 

Verilen patentlere, tescil sonrasında da itiraz edilebilmesini sağlayacaklarını dile getiren Işık, şöyle konuştu:

 

“Ticarileştirmeyi kolaylaştırmak amacıyla kamu destekli projeler sonucu ortaya çıkan buluşun hak sahipliğini projeyi yürüten tarafa bırakacağız. İhdas edilen yeni dairelerle ve kadrolarla, Türk Patent Enstitüsünün idari kapasitesini güçlendireceğiz. Sınai mülkiyet sistemimizin en önemli unsurları arasında yer alan patent ve marka vekilleriyle ilgili düzenlemeleri de hayata geçireceğiz. Burada sadece bir kısmını zikrettiğim bu ve benzer adımlarla her açıdan çok daha güçlü bir sınai mülkiyet sistemi inşa edeceğiz.”

Işık, Türk Patent Enstitüsünü de bu yılsonuna kadar Uluslararası Patent İnceleme Ofisi haline getireceklerini vurgulayarak, “Türkiye’den yapılan patent başvurusu, Türk Patent Enstitüsü tarafından incelendiğinde bütün dünyada geçerli olacak. Bunu yılsonuna kadar hayata geçirmiş olacağız” dedi.