SINAVLARDA SÜREÇ ODAKLI ANLAYIŞ DA BENİMSENMELİ

Aralık 17, 2012  

Ak Parti Kocaeli Milletvekili Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Sözcüsü Fikri Işık TBMM’de ÖSYM’nin 2013 bütçesi üzerinde Ak Parti Grubu adına konuşma yaptı. Işık konuşmasında:

“Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin 2013 yılı bütçesi üzerinde Ak Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesile ile yüce meclisi saygıyla selamlıyorum.

Talebin arzdan fazla olduğu her alanda sıralama, tercih veya seçim yapmak bir zorunluluktur. Devletin sunduğu ve sıralama tercih veya seçim gerektiren iş ve işlemler toplumun bütün kesimlerini birebir ve yakından ilgilendirmektedir.  Dolayısıyla tüm bu işlemlerin hak ve adalet ölçüsüne en uygun şekilde yapılması kamu otoritesinin en önemli ve öncelikli görevleri arasındadır.

1974 yılında sadece üniversite sınavları için ÜSYM ismiyle kurulan ancak bugün üniversite sınavları, KPSS, Meslekte yükselme, ALES, KPDS gibi 16 farklı türde sınav yapan ÖSYM ülkemizin en önemli kurumlarından biridir.

ÖSYM Yeniden Yapılandırıldı

ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda hak ve adaletin sağlanması açısından en önemli unsurlar sınav güvenliği, sınav içeriği ve sınav yöntemleridir.

Uzun yıllar boyunca hemen hemen her sınavdan sonra sınav güvenliğine ve sınavların içeriğine yönelik pek çok tartışma yapılmış ancak olaylar genelde kusur ihmal veya bireysel yanlış olarak görülerek kurum kapsamlı bir denetimden geçirilmemiştir.

2010 Temmuz ayında yapılan KPSS sınavında kopya çekildiği iddiaları üzerine ÖSYM başkanın istifa etmesi kurumda ciddi bir reform ihtiyacını gün yüzüne çıkarmıştır.

Kurum;  3 Mart 2011’de 6114 sayılı kanunla çağın gerekleri göz önünde bulundurularak vizyoner bir anlayışla yeniden yapılandırılmıştır.

Sınav Güvenliğine Yönelik Yeni Adımlar

Kurumda yeni bir yönetim işbaşına gelmiş ve özellikle sınav güvenliğine yönelik pek çok adım peş peşe atılmıştır.

  • İlk olarak, bireylerden bağımsız çalışılabilen, her işin ne zaman kim tarafından yapıldığının kaydının tutulduğu bilişim sistemleri kurulmuştur.
  • Sınav sürecinin başlangıcından sonuna kadar gerekli her aşamada oluşturulun kırmızı alan, sır cihazlar, e-imza, sinyal kesiciler, GPS ve kamera ile takip gibi pek çok tedbir yürürlüğe konmuştur.
  • Her ilde bulunan saklama merkezlerindeki sınav evrakı 24 saat kesintisiz kamera ile izlenmekte ve kayıt edilmektedir. Bu yıl 5-6 bin sınıfta başlatılan sınav salonlarının kamera ile izlenmesi uygulamasının 2013 yılında ülke genelindeki tüm salonları kapsaması hedeflenmektedir.
  • Her adaya farklı soru kitapçığı ve cevap anahtarı uygulaması sınav güvenliği açısından çok önemli bir adımdır. Adayın soru kitapçığı ve cevap anahtarını internet ortamında görebilmesi de açıklık ve şeffaflık adına çok önemli bir adımdır.

Tüm bu ve burada zaman darlığından dolayı sayamadığımız çalışmalardan dolayı ÖSYM başkanı ve ekibini kutluyoruz. Her zaman ve her yerde olduğu gibi değişimden rahatsız olanların,  sınav ticareti yapanların, kopyacıların, bu işten menfaat sağlayan bir takım karanlık çevrelerin yürüttüğü karalama kampanyalarını da ibretle izliyoruz.

Açık Uçlu Soru Yöntemi Uygulanmalı

Bütün bu yapılanların yanında, ÖSYM’nin tüm sınavları sadece çoktan seçmeli sınav yöntemine göre yapıyor olması kuşkusuz önemli bir eksikliktir. Sadece sonuç odaklı değil aynı zamanda süreç odaklı bir anlayış da benimsenmelidir. Sınavlarda mutlaka objektif ölçme ve değerlendirme kriterleri çerçevesinde açık uçlu soru yöntemi de uygulanmalıdır.

Özellikle üniversite giriş sınavlarında okulu merkez alan eğitim anlayışının gereği olarak, ortaöğretim müfredatındaki tüm zorunlu derslerden sorular sorulmalıdır. Ayrıca belirli alanlarda özel yetenekleri de ölçen sınavlar yapılabilmelidir.

Elektronik Sınav Artık Kaçınılmaz

İçinde bulunduğumuz dijital çağda artık ÖSYM’nin elektronik sınav yapması kaçınılmazdır. Bunun için gerekli olan fiziki ve teknolojik altyapı mutlaka hazırlanmalıdır.

Bu kadar önemli görev ifa eden ÖSYM günlük politik tartışmaların dışında tutulmalıdır.  Sınavlara yönelik en küçük yanlışın, kusurun, eksikliğin ve ihmalin dahi hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeden hem idari hem de gerektiğinde adli yaptırımla karşılaşması çok önemlidir. Hak ve adaletin temini açısından; sınav güvenliğine, sınav yöntemlerine ve sınavların içeriğine yönelik yapılacak her çalışmayı, atılacak her doğru adımı destekleyeceğimizi belirtiyor, ÖSYM’nin ve tüm 2013 yılı bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor yüce meclisi saygıyla selamlıyorum” dedi.