TEKNOLOJİ GELİŞTİRMEYE 4,1 MİLYAR LİRALIK VERGİ DESTEĞİ

Eylül 24, 2015  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık:
“2003-2015 yılları arasında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ne toplam 4 milyar 91 milyon 236 bin 932 lira vergi muafiyeti sağlandı”
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ni desteklemeye devam edeceğiz, söz konusu bölgelerin de ekonomiye katkısı sürecek, Türkiye teknoloji ile büyüyecek”
“Son 5 yıl içerisinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ne sağlanan vergi istisnaları 10 kat arttı”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ne 2003-2015 yılları arasında toplam 4 milyar 91 milyon 236 bin 932 lira vergi muafiyeti sağlandığını bildirerek, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ni desteklemeye devam edeceğiz, söz konusu bölgelerin de ekonomiye katkısı sürecek, Türkiye teknoloji ile büyüyecek” dedi.

Bakan Işık, AA muhabirine Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ne sağlanan muafiyetler hakkında açıklamalarda bulundu.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin 2001 yılında yürürlüğe giren “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu” ile kurulmaya başlandığını hatırlatan Işık, söz konusu bölgelerin Türkiye’nin gelişimi için çok önemli olduğunu söyledi. Işık, 2001 yılından bu yana toplam 61 Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulduğunu bildirdi. Kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nden 46’sının faaliyette olduğunu belirten Işık, 15’inin ise altyapı çalışmalarının devam etmesi nedeniyle henüz faaliyete geçmediğini kaydetti.

Işık, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ne sağlanan muafiyetlerin, Katma Değer Vergisi (KDV),  kurumlar vergisi, personel gelir vergisi ve Ar-Ge personelinin sosyal güvenlik kurumu (SGK) indirimlerinden oluştuğunu anlatarak, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ne 2003-2015 yılları arasında 1 milyar 155 milyon 504 bin 942 lira KDV, 801 milyon 747 bin 903 lira kurumlar vergisi, 1 milyar 908 milyon 901 bin 296 lira personel gelir vergisi, 225 milyon 82 bin 796 lira personel SGK indirimi ve toplamda 4 milyar 91 milyon 236 bin 932 lira vergi muafiyeti sağlandı” diye konuştu.

“Türkiye teknoloji büyüyecek”

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ne sağlanan toplam muafiyet oranlarına da değinen Işık, desteklerin yüzde 28’inin KDV, yüzde 20’sinin kurumlar vergisi, yüzde 47’sinin personel gelir vergisi ve yüzde 5’inin de personel SGK indirimlerinden oluştuğunu dile getirdi.

Işık, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin desteklenmeye başlandığı 2003 yılında bölgelere toplam 484 bin 270 lira kaynak aktarıldığını anımsatarak, “2004 yılında 6 milyon 419 bin 938 lira, 2005 yılında 8 milyon 195 bin 908 lira, 2006 yılında 25 milyon 469 bin 134 lira, 2007 yılında 271 milyon 889 bin 527 lira, 2008 yılında 68 milyon 883 bin 404 lira, 2009 yılında 183 milyon 200 bin 919 lira, 2010 yılında 395 milyon 502 bin 788 lira, 2011 yılında 301 milyon 572 bin 879 lira, 2012 yılında 525 milyon 853 bin 405 lira, 2013 yılında 983 milyon 920 bin 498 lira, 2014 yılında 877 milyon 244 bin 839 lira ve bu yıl ise 442 milyon 599 bin 423 lira destek sağlandı” ifadelerini kullandı.

Son 5 yıl içerisinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ne sağlanan vergi istisnalarının 10 kat arttığına dikkati çeken Işık, “Bu durum bölgelerdeki Ar-Ge faaliyetlerine de olumlu yansıdı ve projelerde dikkat çekici bir artış meydana geldi. Şu anda dünyada Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ne en çok destek veren ülkelerden biri Türkiye. Biz Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ni desteklemeye devam edeceğiz, söz konusu bölgelerin de ekonomiye katkısı sürecek, Türkiye teknoloji büyüyecek” değerlendirmesinde bulundu.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ne sağlanan vergi muafiyetlerinin yıllara göre dağılımı şöyle:

Muafiyetler

Katma Değer

Kurumlar

Personel

Personel

Toplam (TL)

Vergisi (KDV)

Vergisi

 Gelir Vergisi

SGK İndirimi

2003

111.052

373.218

484.270

2004

609.829

641.853

5.136.306

31.951

6.419.938

2005teknoloji geliştirmeye

3.877.921

1.554.764

2.746.393

16.831

8.195.908

2006

10.600.948

6.745.877

8.096.206

26.104

25.469.134

2007

16.898.086

11.535.819

243.428.896

26.726

271.889.527

2008

26.037.125

21.366.484

19.573.635

1.906.159

68.883.404

2009

42.650.652

53.241.347

69.871.481

17.437.439

183.200.919

2010

118.905.424

137.747.684

118.386.150

20.463.531

395.502.788

2011

108.249.181

86.297.379

86.952.218

20.074.100

301.572.879

2012

204.355.439

137.481.042

151.749.253

32.267.672

525.853.405

2013

171.080.512

132.723.889

617.482.202

62.633.896

983.920.498

2014

287.964.700

209.508.252

318.573.046

61.198.841

877.244.839

2015

164.275.125

2.792.461

266.532.292

8.999.546

442.599.423

Genel Toplam

1.155.504.942

801.747.903

1.908.901.296

225.082.796

4.091.236.932