TEKNOLOJİK ÜRÜNLER YATIRIMA DÖNÜŞÜYOR

Ağustos 12, 2015  

Bakan IŞIK: “Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında bu yıl yapılan çağrıda 57 proje desteklenmeye uygun bulunurken, bu projelerin toplam yatırım tutarı 131,4 milyon lira olup, Bakanlığımız tarafından projelere sağlanacak destek miktarı 46,4 milyon liradır”

Teknolojik ürünler yatırıma dönüşüyor2

Bakan Işık, “Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı” kapsamında bu yıl yapılan çağrıda 57 projenin desteklenmeye uygun bulunduğunu, bu projelerin toplam yatırım tutarının 131,4 milyon lira olduğunu belirterek, projelere sağlanacak destek miktarının da 46,4 milyon lira olduğunu bildirdi.

Işık, yaptığı açıklamada, Ar-Ge ve inovasyonun rekabetin vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldiğini belirterek, etkin Ar-Ge teşvikleri ile sanayisi desteklenen ülkelerin dünya rekabet sıralamasında en üst seviyelerde yer aldığını kaydetti.

Son yıllarda gerek kamu gerekse diğer çeşitli kaynaklar yoluyla Ar-Ge ve yenilik projelerinin, inovatif fikirlerin desteklenmesine yönelik ciddi anlamda Ar-Ge harcamaları yapıldığına dikkati çeken Işık, “Ülke olarak beklentimiz; yapılan bu harcamaların ülkemize katma değer yaratacak ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücümüzün artırılmasına katkı sağlayacak yüksek teknoloji içeren ürünlere dönüşmek suretiyle ticarileşmesidir” ifadelerini kullandı.

Bakan Işık, ortaya çıkacak yüksek teknoloji ürünlerin ticarileşmesi ve yatırımı noktasında ciddi bir destek programı olan “Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı”nı uygulamaya koyduklarını hatırlatarak, bu programın Türkiye’de ilk olma özelliği taşıdığını vurguladı. Işık, şu değerlendirmede bulundu:

“Program ile ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya öz kaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesi amaçlanıyor.”

 Projelerin yatırım tutarı ve sağlanan destekler

Programla ilgili olarak ilk başvuruların 2014 yılında alınmaya başlandığını anımsatan Işık, 2014’te 78 işletme ile sözleşme yapıldığını, sözleşmesi yapılan projelerin toplam yatırım tutarının 199 milyon 450 bin 204 lira, Bakanlık tarafından projelere sağlanacak destek miktarının da 71 milyon 694 bin 995 lira olduğunu kaydetti.

Işık,  bu yıl yapılan çağrıda da 78 proje bilimsel komisyonlarda değerlendirildiğini ve bunun sonucunda 57 projenin desteklenmeye uygun bulunduğunu belirterek, “Desteklenmeye uygun bulunan projelerin toplam yatırım tutarı 131 milyon 370 bin 940 lira olup Bakanlığımız tarafından projelere sağlanacak destek miktarı 46 milyon 356 bin 492 liradır” ifadesini kullandı.