Toprak Koruma Kanunu’nda Değişiklik

Eylül 2, 2010  

Bu kanun Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesini de karşılayacak şekilde tekrar düzenleniyor. Ve istiyoruz ki, iki yıl içerisinde kendi müesseselerini hukuki noktada yasal noktaya getirebilen getirsin, getiremeyen de karşılığına katlansın diyorum.


Kanun teklifinin kabulünü bekliyor, bu vesileyle Meclise saygılar sunuyorum.