VERİMLİLİK HEPİMİZİN MESELESİ

Haziran 2, 2014  

Verimlilik Haftası 1Verimlilik Haftası 6Verimlilik Haftası 5Verimlilik Haftası 4Verimlilik Haftası 210363531_497639820337119_7161264521239047855_n

“Verimlilik sadece sanayiyi ve ekonomiyi değil, hayatın her alanını, 77 milyon vatandaşın her birini ilgilendiren çok önemli bir konu. Bu nedenle, etkinliklerimizi çok geniş bir hedef kitlesine hitap edecek şekilde gerçekleştireceğiz”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Congresıum  ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Verimlilik Haftası Açılışı ve Verimlilik Projeleri Ödül Töreni’nin açılışında yaptığı konuşmada, hafta boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerinde yapılacak etkinliklerle, verimlilik konusunun önemini vurgulamaya ve toplumun değişik kesimlerinin bu konuya ilgisini artırmaya çalışacaklarını söyledi.

Verimliliğin sadece sanayiyi ve ekonomiyi değil, hayatın her alanını, 77 milyon vatandaşın her birini ilgilendiren çok önemli bir konu olduğunu ifade eden Işık, “Bu nedenle, etkinliklerimizi çok geniş bir hedef kitlesine hitap edecek şekilde gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Işık, ilk ve ortaöğretimdeki çocuklara yönelik etkinlikler ve yarışmalar gerçekleştirildiği gibi eko-verimlilik, yavaş/sakin şehirler, temiz üretim gibi sanayiye yönelik uygulamalar ve daha akademik konular üzerinde de etkinliklerin olacağını anlattı.

Türkiye ekonomisinin son 12 yılda büyük değişim geçirdiğini, önemli başarılara imza attığını bildiren Işık, “Ülkemizde yapısal bir dönüşüm gerçekleştirdik, büyüme, ticaret hacmi ve sermaye hareketleri alanında başarılı bir performans sergiledik” dedi.

Yıl sonunda, 2014 için belirlenen büyüme hedefinin yakalanacağını düşündüğünü dile getiren Işık, “İçinde bulunduğumuz küresel konjonktürü hesaba kattığımızda, yıllık yüzde 4 civarında gerçekleşecek bir büyüme, gerçekten de ciddi bir başarı olarak görülmelidir. Ancak yıllık ortalama yüzde 4-5 seviyesinde büyüme, bizi 2023 hedeflerimize ulaştıramaz. Yıllık ortalama büyüme hızımızı sürdürülebilir şekilde yüzde 7 seviyesine çıkarmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Eski köye yeni adetler getirmeliyiz” –

Etkinlik ve verimliliğin, insan kaynağının, entelektüel kapasitenin, Ar-Ge harcamalarının, nicelik ve niteliğin senkronize şekilde artırılması gerektiğine dikkati çeken Işık, “İş yapma tarzımızı ve rekabet algımızın kültürel temellerini de sürekli gözden geçirmeli, eski köye yeni adetler getirmeliyiz. Rekabet gücünü, mevcut pazar payıyla tanımlamak yerine, sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak üretim faktörlerinin tümünü kapsayan verimlilik düzeyi olarak görmeliyiz” dedi.

Verimlilik düzeyinin, büyümenin önemli parametrelerinden birisi olduğunu belirten Işık, Türkiye’nin verimlilik artış hızında çok iyi bir düzeyde olduğunu söyledi. Verimlilik artışının hızlı olmasının, istenilen düzeyde olunduğu anlamına gelmediğini anlatan Işık, “Mesela OECD ve AB ülkeleriyle karşılaştırdığımızda, Türkiye’de işgücü verimliliği bu ülke ortalamalarının yaklaşık yüzde 60’ı düzeyinde” diye konuştu.

Türkiye’de GSMH büyümesine en yüksek katkının Toplam Faktör Verimliliğinde öngörülen artıştan gelmesini beklediklerini bildiren Işık, Toplam Faktör Verimliliğinin başlıca belirleyicilerinin eğitim, Ar-Ge harcamaları, doğrudan yabancı sermaye yatırımları, dışa açıklık, kurumsal yapı ve altyapı yatırımları olduğunu kaydetti.

2023 yılında Türkiye’nin yıllık büyümesinde Toplam Faktör Verimliliğinin payının en az yüzde 30 olmasını hedeflediklerini anlatan Işık, üretim odaklı ekonomilerin sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirebilmeleri için mutlak olarak verimlilik artışı sağlamaları gerektiğini söyledi.

Verimlilik Ödülleri

Verimlilik artışında süreklilik sağlamak için bu konuda farkındalığı yüksek bireyler yetiştirilmesi gerektiğini belirten Işık, “Hükümet olarak ekonomiden eğitime, sanayiden hizmet sektörüne kadar tüm alanlarda verimliliği ve inovasyonu temel alıyoruz. Gereksiz yere açık bıraktığımız bir lamba, en temel insan hakları konusunda bile yapılan kısır bir tartışma, Soma’da olduğu gibi iş güvenliği gibi önemli bir alana yönelik ihmaller. Küçük büyük demeden, vaktimizi, enerjimizi israf eden, hatta hayatlara mal olan bu tür yanlışların her birini, hep birlikte düzeltmeliyiz, düzelteceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplam 22 işletme ve 4 kamu kuruluşuna, 2014 Verimlilik Proje Ödülleri verildi.