“YATIRIMCI VE İCATÇI PATENT PAZARINDA BULUŞUYOR.”

Kasım 29, 2015  

Yatırımcı ve İcatcı Patent Pazarında BuLUŞUYOR

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık:

“Teknoloji Transfer Platformu, buluşçularla yatırımcıları bir araya getirmeyi amaçlıyor ve patent pazarı oluşmasında önemli bir ara yüz oluyor”

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, “Teknoloji Transfer Platformu”nun, buluşçularla yatırımcıları bir araya getirmeyi amaçladığını ve patent pazarı oluşmasında önemli bir ara yüz olduğunu belirterek, “Üye sayısı 564’e ulaşan platformda 953 lisans/devir verme, 2 lisans/devir alma, bin 928 koruma süresi dolan buluş/tasarım ilanı yayınlandı” dedi.

 

Işık, ekonominin küreselleşme ve teknolojideki hızlı değişimin etkisiyle yoğun rekabetle karşı karşıya olduğunu söyledi. Rekabet ortamında mücadele edebilmek ve bilgiye dayalı gelişme sağlayabilmek için Ar-Ge faaliyetlerine yönelmek gerektiğine işaret eden Işık, bu faaliyetler sonucu ortaya çıkan ürünlerin fikri mülkiyet araçları kullanılarak, ticarileştirmesinin büyük önem kazandığını belirtti.

 

Son dönemde Türkiye’de de fikri mülkiyet haklarının ekonomiye kazandırılması faaliyetlerinin planlandığını anlatan Işık, bu kapsamda bilim, sanayi, teknoloji ve kalkınma stratejilerinde özellikle ticarileştirme alanındaki politika ve araçların geliştirilmeye ve uygulanmaya başlandığını kaydetti. Işık, çalışmaların en somut çıktısı olarak şubat ayı itibarıyla hayata geçirilen “Teknoloji Transfer Platformu”nun, buluşçularla yatırımcıları bir araya getirmeyi amaçladığını ve patent pazarı oluşmasında önemli bir ara yüz olduğunu vurguladı.

 

Teknoloji Transfer Platformu ile ilgili bilgi veren Işık, şöyle konuştu:

 

“İnternet sitesi üzerinden faaliyet gösteren bu portal (www.teknolojitransferi.gov.tr) temel olarak, patent, faydalı model veya tasarım korumasına sahip teknolojilerin transferi ile ilgili verilerin yayımlandığı bir platform görevi üstleniyor. Öncelikle yatırımcıları ve buluşçuları buluşturmak amacıyla oluşturulan, bunun yanı sıra sınai mülkiyet konusundaki gelişmeleri yakından takip etmek isteyenlere yönelik çeşitli hizmetler de sunan Teknoloji Transfer Platformu; buluşçulara, yatırımcılara, girişimcilere hizmet vermeye devam ediyor. Yayına başlamasından bu güne kadar geçen 9 aylık süre içerisinde platform, buluşçuların ve yatırımcıların ilanlarını bünyesinde yayınlıyor. Üye sayısı 564’e ulaşan platformda 953 lisans/devir verme, 2 lisans/devir alma, bin 928 koruma süresi dolan buluş/tasarım ilanı yayınlandı.”

 

“Asıl lokomotif bireysel, kurumsal girişimler”

 

Işık, Teknoloji Transfer Platformu’nun, yatırımcıların lisansını alarak üretim yapabilecekleri yeni buluşları, icatçıların buluşlarını hayata geçirmelerine, kazanca dönüştürmelerine imkan sağlayacak vizyon sahibi girişimcileri bulabilecekleri bir patent pazarı olma niteliğini taşıdığına işaret etti. Platform sitesinin çok daha fazla sayıda icatçı ve yatırımcıyı buluşturma potansiyeli olduğunun altını çizen Işık, şu değerlendirmede bulundu:

 

“Site ilan sahiplerinin kendi kendilerine kolayca ilan verip yine gerektiğinde kolayca kendilerinin güncellemesi düşünülerek tasarlandığı için erişimi ve kullanımı çok basit. Teknoloji Transfer Platformu sitesi, yerel yeni fikirler ve bu fikirlerin yine yerel yatırımcılar tarafından hayata geçirilmesi ülkemizin ekonomik ve teknolojik kalkınması açısından büyük önem taşıyor. Bakanlığımızın yeniliklerin üretilmesi noktasında maddi ve mevzuat yönünden verdiği destekleri ve kolaylıkları da sık sık gündeme getiriyoruz ki özellikle genç girişimcilerimize yeni fikirlerini üretime ve kazanca dönüştürmeleri konusunda cesaret verici ve yol gösterici olalım. Devlet eliyle yapılacaklar bir yere kadar, asıl lokomotif olacak olan özel bireysel, kurumsal girişimlerdir.”

 

Işık, Türkiye’nin buluşların ticarileştiği daha fazla başarı hikayesine ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “Fikri çaba sonucunda yeni ürün ve hizmetlerin ortaya çıkarılması ve üretilmesi/uygulanması süreçlerinin karmaşıklığı, inovasyonun yüksek riski ve müşteri tercihlerinin hızlı değişimi, şirketleri inovasyon süreçlerini değiştirmeye ve daha açık hale getirmeye zorlamakta. Bu bağlamda şirketler, ihtiyaç duydukları fikir ve teknolojileri diğer kişi ve kuruluşlardan edinmeye, aynı zamanda kendilerince kullanılmayanları da diğer firmalara satmaya ya da lisanslar hale gelmeye yönelmeliler” ifadelerini kullandı.