YERLİ ÜRÜNÜ TEŞVİK İÇİN İKİ YENİ ÇALIŞMA HAYATA GEÇTİ

Eylül 16, 2014  

10635803_254003978143171_3147608769637336728_n

Yerli Malı Tebliği’ni yürürlüğe koyan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi kolaylığı ile yerli üreticiyi destekliyor…

Kamu alımlarında yerli ürün için yüzde 15 pahalı dahi olsa alım zorunluluğu getirilmesinden sonra bu konudaki teşvik edici ve kolaylaştırıcı adımlar devam ediyor.

Üreticinin malının yerli olduğunu belgelemesi için standart getirildi. Ürünün yerli olma kriteri yüzde 51 olarak belirlendi.

Yerli mali tebliği yürürlükte…

Tebliğe göre, sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için, Bakanlık tarafından düzenlenen sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve sanayi sicil belgesindeki “üretim konusu” içeriğinde yer alması şartı aranacak.

Ayrıca, tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılması ve ürünün yerli katkı oranının en az yüzde 51 olması gerekecek.

Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi

Bakanlık, teknolojik üründe iş deneyim belgesi sorununa da çözüm üretti.

Ar-Ge projeleri sonucu ortaya çıkmış olan hizmetler ile yerli malı belgesine sahip ürünlere sahip firmalar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi alarak kamu ihalelerine girebilecekler.

On-Line Başvuru imkanı…

Üreticiler, bu belgeyi almak için yorulmayacak. Çünkü, belge başvuruları on-line olarak gerçekleştirilecek. Böylece yerli teknolojik ürün üreticileri, iş deneyim belgesi sıkıntısı yaşamadan kamu ihalelerine rahatça girebilecekler.

Getirilen yeni uygulama ile Ar-Ge yapan, teknoloji tabanlı üretime başlayan işletmeler, kamu alımları yoluyla desteklenecek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu yolla yerli firmaların büyümelerini ve küresel firmalarla rekabet edebilir hale gelmelerini amaçlıyor.