“YÜKSEK TEKNOLOJİYLE ÜRETECEĞİZ”

Mayıs 13, 2015  

Başlıksız-1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 2015-2018 dönemini kapsayacak Türkiye Sanayi Strateji Belgesi’nin vizyonunu, “Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde Afro-Avrasya’nın tasarım ve üretim üssü olmak” olarak tanımlandığını bildirdi.

Türkiye Sanayi Strateji Belgesi ve Lonca Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Işık, 2015–2018 dönemi sanayi politikasına yön verecek olan Türkiye Sanayi Strateji Belgesi ile ülke sanayisindeki bilgi ve iletişim eksikliğini büyük ölçüde giderecek LONCA Sanayi Web Portalı’nın sanayiciler ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Türkiye ekonomisinin 2002 yılından bu güne kadar neredeyse hiç duraksamadan büyümesine devam ettiğini ifade eden Işık, Türkiye’nin 2014 yılında hem AB ülkeleri hem de OECD ve G7 ülkeleri ortalamasından daha iyi bir büyüme performansı sergilediğini belirtti.

Bakan Işık, bu büyüme oranlarının gerçekleşmesinde sanayi sektörünün rolünün çok büyük olduğuna dikkati çekerek, imalat sanayisinin geçen yıl yüzde 3,5 ile ülke büyüme hızını geçtiğini ve büyümenin lokomotifi olma görevini sürdürdüğünü söyledi.

Geçen hafta açıklanan mart ayı sanayi üretim verilerine göre Türkiye sanayisinin yüzde 4,7 büyüdüğünü dile getiren Işık, şunları kaydetti:

“Bu değerler bize, ülkemizde çarkların döndüğünü, sanayimizin üretmeye ve büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Ülkemizde oluşturulmaya çalışılan karamsar tabloya rağmen özel sektör ve sanayicilerimizin istikrar ortamına güvenerek hız kesmeden üretim ve yatırıma devam ettiklerini görüyoruz. Eğer ülkemizde sürdürülebilir büyüme istiyorsak, ekonomide sanayi üretimin payını ve niteliğini artırmamız gerekir. Bugün Türkiye’nin ihraç ettiği ürünlerin yüzde 95’inden fazlası sanayi ürünüdür.

Güçlü bir Türkiye için rekabet gücümüzü artırarak katma değeri yüksek mal ve hizmet üretimine ve ihracatına odaklanmalıyız. Güçlü bir üretim yapısına sahip olmak, yüksek gelirli ülkeler arasında girme hedefimize önemli bir katkı sağlayacaktır. Gelinen nokta itibarıyla orta-düşük gelir seviyesinden orta-yüksek gelir seviyesine ulaşmayı başardık. Yaklaşık 10 bin 500 dolar olan kişi başı milli gelirimizi, 12 bin 275 doların üzerine çıkarmayı başarırsak, yüksek gelirli ekonomiler arasında yer alacağız.”

Türkiye’nin yüksek gelirli ekonomiler arasında yer almasında, sanayi sektörünün büyük rolü olacağını anlatan Bakan Işık, sanayi sektörünün gerek diğer sektörlerle olan ilişkisi gerekse yarattığı katma değer ve istihdam bakımından ekonominin kilit sektörü konumunda olduğuna işaret etti.

Işık, yapılan çalışmaların sanayi sektöründeki gelişmelerin ticari ve finans kesimi ile hizmetler sektöründe de canlılık yarattığını ifade etti.

Bu bağlamda, Türkiye’nin gelecek dönemde sürdürülebilir ve hızlı büyümesinde sanayi sektörünün göstereceği performansın belirleyici olacağını aktaran Işık, bu nedenle, ülke büyümesini hızlandırmak ve üretilen ürünlerde katma değeri artırmak amacıyla “25 Öncelikli Dönüşüm Programı” ile “İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketi”nin açıklandığını anımsattı.

Bu paketlerle, bir yandan sanayi üretiminin önündeki engelleri kaldırmayı bir yandan da sanayi üretiminde katma değeri artırmayı hedeflediklerini dile getiren Işık, açıklanan bu programların Türkiye’nin üretim altyapısını geliştirmek üzere atılmış önemli ve kararlı adımlar olduğuna dikkati çekti.

 “2011–2014 dönemini kapsayan Sanayi Strateji Belgesi uygulama süreci başarıyla tamamlandı”

Bakan Işık, seçimlerden sonraki dönemin kendilerine yapısal programları uygulama, sanayide nitelik dönüşümüne ilişkin adımlarını kararlılıkla atma fırsatı vereceğini belirterek, bu dönemin Türkiye için yeni bir atılım ve yeni bir fırsat dönemi olacağını söyledi.

Yeni Türkiye Sanayi Strateji Belgesi’nin de gelecek dönemde sanayinin yol haritasını oluşturacak temel politika dokümanlarından biri olacağını vurgulayan Işık, Bakanlık olarak bu belge ile ortaya konulan hedefleri ve eylemleri gerçekleştirmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Fikri Işık, 2011–2014 dönemini kapsayan Türkiye Sanayi Strateji Belgesi’nin 4 yıllık uygulama sürecini başarıyla tamamladığını dile getirerek, bu belgede bulunan 72 adet eylemin uygulanmasında 2011 ve 2012 yıllarında yüzde 85, 2013’te yüzde 87 ve 2014’te ise yüzde 90 başarı sağladıkları bilgisini verdi.

Bakan Işık, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2014 yılı AB İlerleme Raporunda, 20. Fasıl “İşletme ve Sanayi Politikası” alanında Türkiye’nin ilerleme kaydettiğini, bu alanda müktesebatın gerekliliklerini karşıladığını ve genel olarak bu alandaki hazırlıkların ileri düzeyde olduğu ifade edildiğini aktardı.

Bir önceki Strateji Belgesinin tamamlanması nedeniyle 2013 yılı haziran ayında 2015-2018 dönemini kapsayacak yeni Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2015-2018) hazırlık çalışmalarına başladıklarını anlatan Işık, “Belirlenen politikalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, STK’ların ve diğer paydaşların görüş, değerlendirme ve önerileri dikkate alınarak yapılan çalışmalar sonucunda yeni strateji belgesini oluşturduk. Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi dünyadaki, AB’deki ve Türkiye’deki ekonomik gelişmeler izlenerek ve değerlendirilerek katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır” dedi.

Yeni Sanayi Strateji Belgesi

Bakan Işık, Yeni Türkiye Sanayi Stratejisi vizyonunun “Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde Afro-Avrasya’nın tasarım ve üretim üssü olmak” şeklinde belirlendiğini söyledi.

Yeni Türkiye Sanayi Strateji Belgesi’nın temel amacının Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümünü hızlandırmak olduğunu belirten Işık, Yeni Sanayi Strateji Belgesinde üç temel stratejik hedef tespit edildiğini ifade etti.

Fikri Işık, Yeni Sanayi Strateji Belgesinin hedeflerini ve Strateji Belgesine dair genel bilgiler hakkında şunları kaydetti:
“Sanayide bilgi ve teknolojiye dayalı yüksek katma değerli yerli üretimin geliştirilmesi, kaynakların etkin kullanıldığı, daha yeşil ve rekabetçi sanayi yapısına dönüşümün sağlanması, sosyal ve bölgesel gelişmeye katkı sağlayan ve nitelikli işgücüne sahip sanayinin geliştirilmesidir.

Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi, dünyadaki, ülkemizdeki ekonomik gelişmelerin analizlerine dayanan katılımcı bir yaklaşımla, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanmıştır. Yeni Türkiye Sanayi Strateji Belgesinde 70 adet eylem yer almaktadır. 2015-2018 döneminde eylemlerin uygulama, izleme ve değerlendirilmesine yönelik etkin bir mekanizma oluşturulacak ve sonuçlar takip edilecektir.”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, “Bu ara asgari ücret açık artırmaya çıktı. Ama üretmeden, kaynak oluşturmadan verilen her bir vaat, ülkenin geleceğini ipotek altına almaktır” dedi.

Bakan Işık, 2015-2018 dönemini kapsayan Türkiye Sanayi Strateji Belgesi ve Lonca Tanıtım Toplantısı’nda, yeni Sanayi Strateji Belgesi’nin öne çıkan eylem planlarını anlattı.

Bölgesel teşvik uygulamasında orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün üretenlere yönelik mekanizmalar geliştirileceğini aktaran Işık, firmaların orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün üretimine odaklanması amacıyla yatırım destek programları başlatılacağını ifade etti.

Işık, ithal bağımlılığı yüksek olan ara malların Türkiye’de üretimi ile kamu alımlarına yönelik uzun vadeli ihtiyaç planlaması yapılarak kilit teknolojilerin geliştirileceğini ve yerli üretiminin destekleneceğini dile getirdi.

Yurt dışından alınan test ve muayene hizmetlerinin Türkiye’ye kazandırılmasını teminen ihtiyaç duyulan alanlarda akredite test ve laboratuvarların kurulması ile tasarım ofislerine de destek sağlanacağını anlatan Işık, işletmelerde kullanılan makinelerin kredi kuruluşlarınca teminat olarak kabul edilmesini teşvik etmek amacıyla makinelerin ruhsatlandırılmasının yani tescil düzenlemesinin yapılacağını kaydetti.

Yatırım malı üreticisine uzun vadeli ve uygun kredi sunulacağını belirten Işık, “Sanayi tesisi kuruluş işlemleri kolaylaştırılacak. Bakanlık olarak Türkiye’nin dijital bakanlığı olma konusunda son derece önemli adımlar attık. 1 Ocak 2016 itibariyle Bakanlığımızda inanılmaz bir değişim göreceksiniz. Şu anda Bakanlığımızca istenen belgelerin çok önemli bir kısmından vazgeçeceğiz. Diğer kurumlardan alınabilecek belgelerin de tamamını biz kendimiz alacağız. Bu Sanayi Strateji Belgemizde bir pilot uygulama yapmak istiyoruz. Sanayicimizi, yatırımcımızı kapı kapı dolaştırmayalım, bürokrasiyle zaman harcamayalım diye ‘tek kapı’ uygulamasını getirmeyi arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Katma değeri yüksek üretim teşvik edilecek”

Mühendislik fakültelerinde en az bir dönem işyeri eğitiminin zorunlu hale getirileceğini aktaran Işık, raylı ulaşım sistemleri ve içten yanmalı motor üretimi konusunda kümelenme çalışması yapılacağını söyledi.

Ülke genelinde büyük sanayi yatırım alanları oluşturulacağını belirten Işık, en az üç tane olmak üzere en az 10 milyon metrekarelik büyük bir alanı sanayi üretim alanı olarak belirlemek istediklerini dile getirdi.

Işık, geleneksel üretim yapan işletmelerde katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesinin teşvik edileceğini anlatarak, “Sanayide enerji yoğunluğunun azaltılmasına ve enerji girdi maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çalışmalar desteklenecek. Yatırım teşviki sağlanan yüksek teknolojili ürünler uluslararası yükümlülükler de göz önünde bulundurularak kamu alım garantisiyle desteklenecek. Kamu idarelerinin yapım ihalelerinde belli oranda yerli malı kullanım zorunluluğu sağlanacak. Sanayi sitelerinin yapımına kamulaştırma desteği verilecek” dedi.

OSB’lerin içinde meslek yüksek okullarının kurulması teşvik edileceğini dile getiren Işık, şunları kaydetti:

“2011-2014 dönemini kapsayan Sanayi Strateji Belgesi’nde ‘OSB’ler içerisinde endüstri meslek liselerinin kurulması özendirilecek’ demiştik. Bu, son derece başarıyla yürütülen bir eylem oldu. Şu anda 42 OSB içinde endüstri meslek lisemiz var. Biz artık ‘Bu okulları illa biz çalıştıracağız’ demiyoruz. Burada özel sektör devreye girsin. Biz de öğrenci başına şu anda 5 bin 800 liraya kadar destek veriyoruz. Son derece iyi yürüyen ve önümüzdeki süreçte de artmasını hedeflediğimiz çok güzel bir uygulama. Sayın Kılıçdaroğlu, ‘Bunu başlatacağız’ demiş ama bu 2011-2014 Strateji Belgemizde zaten vardı. Şu anda da başarıyla yürüyor. Biz burada bir adım daha atarak, meslek yüksek okullarının da OSB’ler içinde yaygınlaşmasını istiyoruz.”

Bakan Işık, oyuncak ihtisas OSB’nin kurulacağını belirterek, Erzurum’dan bu noktada güçlü bir talep olduğunu ve bunu değerlendirdiklerini ifade etti.

Yerli üreticiler ile yatırımcıların buluşmasını sağlayacak sanayi web portalı oluşturulacağını anlatan Işık, sanayi sektöründeki işletmeler ve ürünlerinin bilgisini içeren internet sitesi Lonca’nın bu eylemin hayata geçmesi olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

“Asgari ücret kanunla artmaz”

Bakan Işık, Türkiye’nin 2003-2014 yılları arasında düşük ve orta düşük teknolojili ürünlerde 90 milyar dolar dış ticaret fazlası verirken, yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerde 438 milyar dolar dış ticaret açığı verdiğini kaydetti.

Yüksek ve orta yüksek teknoloji aleyhine oluşan bu durumun Türkiye’nin neden üretimde teknoloji seviyesini yükseltmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koyduğunu vurgulayan Işık, şöyle devam etti:

“Üretimde teknoloji düzeyi arttıkça gelir artar, çalışan ücretleri artar ve bu da refah artışını sağlar. Bu ara, biliyorsunuz, asgari ücret açık artırmaya çıktı. Ama sizler ve bizler, üretimin içinde olan insanlar çok iyi biliyoruz ki üretmeden, kaynak oluşturmadan verilen her bir vaat, ülkenin geleceğini ipotek altına almaktır. Bakanlığımızca uygulamaya aldığımız Girişimci Bilgi Sistemi verilerine göre şu anda Türkiye’de düşük teknolojili sektörlerde çalışanların ortalama brüt maaşı aylık 1.370 lira.

Bu rakam orta düşük teknolojili sektörlerde 1.727 lira, orta yüksek teknolojili sektörlerde 2 bin 65 lira, yüksek teknolojili sektörlerde ise 2 bin 983 lira. Bu değerler üretimde teknoloji düzeyi yükseldikçe çalışan ücretlerinin de belirgin bir şekilde arttığını gösteriyor ve ülkede bir refah artışı sağlanacaksa bunun için izlenmesi gereken politikalara işaret ediyor. Asgari ücret kanunla artmaz. Asgari ücret ancak teknoloji düzeyini yükselterek artırabileceğimiz bir iştir.”

Türkiye Sanayi Strateji Belgesi ile ortaya koydukları hedeflerin ve eylemlerin ülkenin yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli bir üretim yapısına geçişte çok önemli bir rol oynayacağını belirten Işık, “Bu konuda sizlerden beklentimiz bu belgeyle ortaya konulan eylemlerin gerçekleşmesi hususunda yakın takipçisi olmanızdır” dedi.