YÜZDE 4’LÜK BÜYÜMEYİ YAKALARIZ

Şubat 18, 2015  

Başlıksız-1

Bakan Işık, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda, ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Işık, 2014 yılının Türkiye’nin son yıllarda geçirdiği en zor yıl olduğunu belirterek, “İç konjonktür

açısından bakarsanız, 2014’e 17-25 Aralık operasyonlarıyla girdik, direkt hükümete yönelik açıkça ve

dış bağlantılı büyük bir operasyondu. Hükümete yönelik bir darbe girişimi ve iki seçimin olduğu ve bu

seçimlerin sonucunda da bir büyük devir teslimin yapıldığı bir yıl geçirdik. İç konjonktür açısından

bakarsanız son derece zor bir yıldı” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Amerikan Merkez Bankası’nın faiz artırımına gideceği beklentisinin çok güçlü olduğu

hatırlatan Işık, şunları kaydetti:

“Piyasadaki likidite daralacağı beklentisi çok güçlüydü. Likitide azaldıkça sizin cari açığı finanse

etmekte zorluklar ortaya çıkıyor. Cari açığın ülke ekonomisine yönelik daha büyük bir risk

oluşturmaması için bu defa cari açığı azaltacak bazı makro ihtiyati tedbirleri yürürlüğü koymamız

gerekiyordu ki biz hükümet olarak büyümede bir miktar yavaşlamayı göze alarak bu tedbirleri

yürürlüğe koyduk. Şu an da Türkiye, 2014 yılında cari açıkta önemli bir gerilemeyi yakaladı, bu alanda

ciddi bir başarı elde etti. Bütün bu şartları değerlendirdiğimizde 2014’te yüzde 3 civarında büyüme

son derece bana göre anlamlı. Bu şu anda AB ortalamasından da dünya ortalamasında da yüksek bir

büyüme. Bu açıdan bunu bir başarı olarak görüyorum.”

– “2015’te yüzde 4 büyümeyi rahatlıkla yakalarız”

Işık, 2015 yılının ikinci yarısından sonra büyümenin artacağına dikkati çekerek, bu yıl yüzde 4

büyümenin rahatlıkla yakalanacağını söyledi.

Petrol fiyatlarının düşmesinin bölgedeki ihracat pazarlarında da belirsizliğe neden olduğunu ifade

eden Işık, “Petrol fiyatının düşmesinin Türkiye’ye faydası var ama ihracat pazarlarındaki alım gücü

dolayısıyla ülkelerin planladıkları harcamaları yapmamalarının da bize negatif etkisi var”

değerlendirmesinde bulundu.

Son açıklanan işsizlik verilerini de değerlendiren Işık, “İşsizlik oranımızda bir miktar büyüme var. Ama

bu yükselmenin sebebi Türkiye’nin iş üretmemesi değil. Çalışma yaşına giren nüfustaki hızlı artıştır.

Türkiye son 12 ayda 1 milyon 430 bin yeni istihdam üretmiş, yüzde 5,5 artışa denk geliyor ki dünyada

son bir yılda bu artışı sağlayan ülke yok” dedi.

Işık, bütün istihdam taleplerini karşılamanın kolay olmadığını belirterek, “Hedefimiz çalışma hayatına

katılan her insanımızı istihdam edebilmek, iş imkanı sunmak hatta mevcut işsizleri de mümkün olduğu

kadar azaltmak ve eritmek. Bu noktada yeni istihdam oluşturma rakamlarını özellikle ben

önemsiyorum. Şu anda yeni bir istihdam paketi üzerinde de çalışıyoruz” diye konuştu.

– “Faizler düşük olursa sanayiciye olumlu yansır”

Faiz konusundaki tartışmaların hatırlatılması üzerine Işık, “Bir ülkede faiz ne kadar yüksek olursa o

ülkedeki yatırım bundan olumsuz olarak o kadar fazla etkilenir, bu açık. Ekonominin temel

kurallarından biridir” ifadesini kullandı.

Fikri Işık, yüksek faiz nedeniyle artan finansman maliyetlerinin, ürün fiyatlarını artırarak enflasyona

yansıdığını belirterek, “Bugüne kadar hep sanayi perspektifinden baktım ve faizler ne kadar düşük

olursa sanayicimize, iş adamımıza, üretimimize, ekonomimize o kadar olumlu yansıyacağını

düşünüyorum” dedi.